Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Biologisk nedbrytning av organiska material

Området biologisk nedbrytning av organiska material omfattar mycket lång erfarenhet av att genomföra olika rötningsförsök i laboratorieskala – såväl substratprovtagning, förbehandling och -analys som satsvis utrötning och kontinuerliga försök. Hög kompetens finns även inom aerob nedbrytning av biomaterial, bekämpningsmedel, organiska miljögifter och polymera substanser samt inom mätning och analys av gasemissioner från mark, gödsel och olika avfallshanteringssystem. Kompetensen och förmågan har utvidgats till att även inkludera anaerob behandling av avloppsvatten från tung industri.

Analys av organiskt avfall

 • Provtagningsteknik för organiska avfallsströmmar och gasutsläpp
 • Kemisk och fysisk karaktärisering
 • Teoretisk bedömning baserat på analysresultat
 • Test av metanpotential (BMP)

Reaktorbaserade anaeroba studier i laboratorieskala

 • Continuous stirred tank reactor (CSTR)
 • Up-flow anaerobic sludge blanket (UASB)
 • Pluggflödesreaktor

Aerob nedbrytning av organiskt material i kompost och jord

 • Nedbrytbarhet och respirationstest
 • Mikrobiell nedbrytning av bekämpningsmedel
 • Biobäddar och biofilter för bekämpningsmedelsnedbrytning

Laboratorieanalyser

 • Torrsubstans (TS), glödförlust (VS), pH, alkalinitet, konduktivitet, COD
 • Kväveanalyser (ammonium, organiskt och total Kjeldahl kväve)
 • Flyktiga fettsyror (VFA), sockerarter – HPLC
 • Metan, kväveoxid, koldioxid – GC
 • Metan, CO2, H2S – bärbar gasanalysator
 • Ammoniak (FIA)
 • Viskositet - Brookfield viscometer
Maria del Pilar Castillo

Kontaktperson

Maria del Pilar Castillo

Forskare

+46 10 516 69 87

Läs mer om Maria del Pilar

Kontakta Maria del Pilar
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.