Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beröringsfri kemisk analys - LIBS

LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy) är en snabb och beröringsfri metod för kemisk analys. RISE utvecklar LIBS-system som anpassas till krävande tillämpningar.

LIBS, Laser-induced breakdown spectroscopy, är en metod att snabbt och beröringsfritt analysera den kemiska sammansättningen i ett material, utan tidskrävande provberedning. Metoden benämns också ofta som icke-förstörande eftersom en så ytterst liten mängd av materialet behövs för analysen. 

Metoden bygger på det faktum att ett material som upphettas till extremt höga temperaturer ger ifrån sig ett ljus som är specifikt för de atomer som ingår i materialet. I LIBS fokuseras en laserpuls med hög energi på ett prov. Materialet blir då så hett att materialet sönderdelas i exciterade joner och atomer, till ett plasma. Genom att analysera ljuset från plasmat kan de karakteristiska atomemissionslinjerna identifieras och på så sätt erhålls vilka grundämnen som materialet består av.  

Idag används LIBS kommersiellt i många tillämpningar. Handhållna system finns att tillgå och teknologin är allmänt använd för kvalitetskontroll, sortering, identifiering eller analys.  

RISE vidareutvecklar LIBS-utrustning och analysmetoder till anpassade lösningar specifikt för deltagande industri till exempel inom metallåtervinning och produktion, tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim.   

Kontakta oss för att diskutera vad LIBS kan göra för din tillämpning!

Mer information

  • Laser-induced Breakdown Spectroscopy: Compact industrial LIBS systems can assist aluminum recycling (länk till artikel)

Kontaktperson

Carola Sterner

Forskare

Läs mer om Carola

Kontakta Carola
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Fotonik

Det 21a århundrandet tillhör Fotoniken. Precis som elektroniken revolutionerade 1900-talets teknologi så öppnar fotoniken fantastiska nya möjligheter.
Expertis

Fiberoptiska sensorer

Fiberoptiska sensorer är okänsliga för elektromagnetiska fält, kan läsas av på stora avstånd och tål krävande industriella miljöer.
Projekt

SenSoRe - Sensorer och sortering för innovativ återvinning

I projektet SenSoRe etablerar vi en ny svensk testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik för materialåtervinning. Testbädden möjliggör samarbete mellan forskare och företag längs hela värdekedjan för att stödja teknis…
Projekt

Realtidsmätningar i metallurgiska processer - CONSENSO

Robusta mätsystem för metalltillverkning måste klara utmaningar som höga temperaturer, damm och frätande atmosfär. I detta projekt tas nästa steg mot kommersialisering av teknik för att övervaka temperatur och materialsammansättni…
Projekt

PhotonHub Europe - ett Europeiskt resursnätverk inom fotonik

Fotonik finns i allt ifrån kameror och trafikljus till avancerad medicinteknisk utrustning och telekomsystem. Detta projekt är ett pan-europeiskt samarbete där expertis och resurser inom fotonik tillgängliggörs för Europas industr…
Projekt

Realtidsmätningar av temperatur och materialsammansättning i stålsmälta

Svensk stålindustri är världsledande på avancerade speciallegerade stål. I detta projekt utvecklas innovativ sensorik för monitorering av stålproduktion för högre kvalitet och minskad råvaru- och energiförbrukning.