Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av protein, enzym och biologiska läkemedel

Inom RISE är vi specialiserade på en bred palett av proteinanalytiska tekniker för att stödja utvecklingen av framtidens mediciner.

Arbetar du yrkesmässigt med forskning om eller framställning av proteiner, enzymer eller biologiska läkemedel? Vi erbjuder avancerat strategiskt och experimentellt analysstöd för att du fullt ut ska förstå ditt protein. Vi stödjer projekt i både tidig och sen fas och kan hjälpa till med analysstöd genom hela utvecklingsprocessen eller med enstaka analyser för att besvara specifika frågeställningar.

Tidig karaktärisering av biologiska produkter är en väldokumenterad framgångsfaktor som resulterar i både kostnads- och tidsbesparingar. Att upptäcka stabilitetsproblem, modifieringar och att identifiera föroreningar är nyckeln till en effektiv utveckling av biologiska produkter där toxiska, instabila eller svårproducerade substanser kan sållas ut på ett tidigt stadium. Vi på RISE är specialiserade på en mängd olika analystekniker, exempelvis högupplöst masspektrometri (LC-MS, LC-MS/MS), kromatografi (LC-UV, SEC, RP, IEX), elektrofores (SDS-PAGE), spektrofotometriska metoder och ELISA m.fl. Med vår hjälp kan du få svar på kvalitativa och kvantitativa frågor som:

 • Hur stort är proteinet och stämmer molekylvikten med den förväntade? Vi utför full molekylviktsbestämning av proteiner.
 • Är proteinet intakt?
 • Är proteinet trunkerat?
 • Hur rent är det?
 • Stämmer aminosyra sekvensen? En peptidmap där man bryter ner proteinet med ett eller flera enzymer kan svara på detta.
 • Är det aktivt?
 • Är det en homogen blandning eller består proteinet av flera olika varianter?
 • Är proteinet stabilt?
 • Finns det aggregat av proteinet?
 • Vilken laddningsprofil har proteinet?
 • Finns det posttranslationella modifieringar, s.k. PTM:s, och var sitter de? Är proteinet tex oxiderat, deamiderat eller fosforylerat?
 • Finns det glykosyleringar? Är det N- eller O-glykaner? Vilken typ och var sitter de?
 • Vilka HCP-proteiner eller andra föroreningar finns, förutom mål-proteinet, i mitt prov och hur mycket?

Har du en analytisk utmaning så hjälper vi dig att ta fram den bästa strategin och metoderna för att besvara din fråga. RISE erbjuder även råd och stöd för hur kvalitativa regulatoriska krav som ställs på slutprodukten av tex FDA och EMA ska kunna uppfyllas. Har du en frågeställning som du vill diskutera så tveka inte att höra av dig.


Kontaktperson

Jenny Blomqvist

Försöksledare/Projektledare

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.