Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av brandgas

Brandgas bildas när olika material och produkter brinner. Vid analys av brandgas identifieras toxiska komponenter samtidigt som en riskbedömning görs. Brandgasanalysen är viktig för att förstå gasens innehåll och potentiella risker samt hur brandgasen kan påverka hälsa och miljö.

Vad är brandgas? 

Brandgas är en blandning av brännbara och giftiga gaser som frigörs vid förbränning av material och produkter. Dessa gaser kan innehålla en rad farliga ämnen så som kolmonoxid, kväveoxider och flyktiga organiska föreningar. 

Vad kan exponering för brandgas innebära?

Att utsättas för partiklar och giftiga ämnen från brandgas kan leda till allvarliga toxiska effekter. Olika ämnen påverkar på olika sätt. Effekten kan vara direkt, tex kvävande, eller ackumulerande. Brandgasen kan även försvåra utrymning.

Hur bildas brandgas?

Brandgas bildas när olika material och produkter brinner. Under förbränningen sker olika kemiska reaktioner. Vilka reaktioner som sker, och vilka ämnen som bildas, beror på en mängd olika faktorer, såsom typ av material, syretillgång och förbränningstemperatur.

Varför behöver vi analysera brandgas? 

Vid en analys av brandgas identifieras toxiska komponenter samtidigt som det görs en bedömning av risker. Analysen är viktig för att förstå brandgasens innehåll och potentiella risker samt dess påverkan på hälsa och miljö. Det här är särskilt relevant för produktutveckling och certifiering inom transportsektorn, där det finns specifika krav på brandtoxicitet. 

Konkalorimetern (ISO 5660-1)

Hur analyseras brandgas?

För att analysera brandgastoxicitet krävs avancerad FTIR-utrustning. Då samplas gas från brandkällan och analyseras kvalitativt (för att fastställa vilket/vilka ämnen gasen består av) och kvantitativt (där mängden av respektive ämne mäts). Det är möjligt att analysera brandgaser vid alla slags brandscenarier, så länge det är möjligt att samla in rökgas. 

Vilken utrustning används för analys av brandgas?

En vanlig typ av utrustning som används för analys av brandgaser är rökboxen* (EN ISO 5659-2, rökdensitet) samt konkalorimetern* (ISO 5660-1, antändningsegenskaper och brandeffekt). Även Steady-state tube furnace* (ISO/TS 19700) utrustning används för att åstadkomma stabila och kända brandförhållanden. Det möjliggör analys och kvantifiering av brandgasens innehåll.

Standarder för brandgasanalys 

Det finns ett flertal standarder för analys av brandgas. Genom att följa dessa standarder säkerställs enhetliga och tillförlitliga resultat. Exempelvis specificerar standard EN 45545-2 (regelverk för tåg) samt IMO FTP Code (regelverk för sjöfart) provningar enligt EN ISO 5659-2 med FTIR-analys. Kraven i dessa fall gäller både röktäthet och rökens toxiska innehåll. Rökgasinnehåll kan kvantifieras med FTIR-analys baserat på standarden ISO/TS 21397. Vi utför även provning under reducerad syreatmosfär enligt ISO /TS 5660-5.

Steady-state tube furnace (ISO/TS 19700)

RISE hjälper dig med analys av brandgas 

Behöver du hjälp att analysera brandgastoxicitet? Med vår långa expertis inom brandgasanalys, våra dedikerade laboratoriemetoder och vår ändamålsenliga utrustning har vi allt som behövs. Vår expertis innefattar FTIR-analys, analys av värmeutveckling samt analys och kvantifiering av innehåll. Vi har dessutom lång erfarenhet av forskning och att stötta företag med produktutveckling och certifieringsprocesser.

Vill du veta mer om RISE verksamhet inom brand?

RISE är ett forskningsinstitut och en innovationspartner som bidrar till brandsäkerhet genom forskning, provning och certifiering. Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med dina behov inom analys av brandgas och brandgassäkerhet. 

Du hittar kontaktuppgifter här nedanför.


*Dessa tre testmetoder har utvärderats för provning av isoleringsmaterial. Du hittar RISE-rapporten här.

Mer information

Relevanta standarder:

SS-ISO 19702:2017, Riktlinjer för provtagning och analys av giftiga komponenter i brandgaser med FTIR (ISO 19702:2015, IDT)

ISO/TS 21397:2021, FTIR analysis of fire effluents in cone calorimeter tests

ISO/TS 5660-5:2020, Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 5: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement) under reduced oxygen atmospheres

SIS-ISO/TS 19700:2016, Rörugnsmetod med kontrollerad ekvivalenskvot för bestämning av skadliga rökgaskomponenter - Steady-state tube furnance

Per Blomqvist

Kontaktperson

Per Blomqvist

Enhetschef

+46 10 516 56 70

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Sandinge

Kontaktperson

Anna Sandinge

Forskare

+46 10 516 59 73

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.