Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Knutpunkten

Green Furniture Concept

Hållbar design för offentliga inomhusmiljöer.

Principerna kring cirkulär ekonomi genomsyrar Green Furniture Concept i många aspekter. I produktutveckling använder företaget cirkulära principer för att guida produktframtagning och de beslut som påverkar de olika stegen i produktens livscykel, råvaror/material-design-produktion-användning-transport-återanvändning-återvinning. I produktutvecklingen ser man till att produkter är framtagna för lång livslängd med möjlighet till ytterligare förlängning. Detta kan göras genom underhåll, utbytbarhet av alla delar och material, kontinuerlig framtagning av tilläggsprodukter som kan komplettera produkten hos kund över tid, om-konfigurerbarhet ( lite som lego ) så att kunder kan skapa nya platser och utseenden utan att byta ut sina möbler. Alla material kan separeras från varandra för återvinning och består uteslutande av biologiska material som kan återplanteras eller tekniska material, av redan stor mängd återvunnet innehåll, som kan återvinnas. Även vilka kemikalier som används är av stor vikt för företaget, där man lägger stor vikt i att minimera påverkan på både miljö, människor och djurliv.

Utöver strategin med förlängning av livslängden hos produkterna så utreder Green FC möjligheterna att cirkulera tillbaka möbler till dem genom ett Buy-back system. Där kunder kan sälja tillbaka eller byta ut sina möbler när deras användning av produkterna har nått ett slut. Detta för att värdet hos både produkt och material ska kunna nyttjas fullt ut och för att företaget ska kunna använda en sluten loop i materialåtervinning där man kan ha full spårbarhet av material. Buy-back är i dagsläget i pilot, ett par projekt där produkter har restaurerats upp igen och sålts till nya kunder.

Green FC utreder även möjligheten att leasa ut deras möbler. Här tittar man på hur de skulle kunna ha kvar ägandeskapet av möblerna men ge kunderna funktionerna de är ute efter, även detta för att värdet hos både produkt och material ska kunna nyttjas fullt ut och för att  kunna använda en sluten loop materialåtervinning där vi kan ha full spårbarhet av material.

Företaget arbetar för att minimera CO2 utsläpp i produktutveckling och tillverkning, medan man parallellt kompenserar genom skogsplanteringar i Colombia.

Nyttja Mer
Möjliggör
Återvinna
Använda Mindre

Kontakt

Carlsgatan 5
211 20 Malmö
Sverige

E-post

Webbplats

Telefon

040 600 93 30