Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CirkKarta_SKF

SKF

Rekonditionering bidrar till hållbar rotation

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Bolaget gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som maskinens drifttid och prestanda ökar. SKFs produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. Bolaget finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 MSEK och antalet anställda var 40 963.

– Det mest konkreta exemplet är vårt arbete med rekonditionering (SKF ReManufacturing) av våra produkter där vi tillsammans med kunderna återställer och uppgraderar använda produkter, säger Carl Tööj, Contract & Service Development Manager på SKF Group. Detta ger minskad påverkan på miljön, sänkta ledtider och lägre kostnader. Detta passar naturligt in i våra affärsmodeller för att skapa hållbar rotation. Här arbetar vi tillsammans med våra kunder för att öka maskintillgänglighet och reducera miljöpåverkan genom att applicera bäst möjliga kunskap, teknik, metod och service.

– På SKF har vi satt upp utmanande mål. Vi ska ha en koldioxidneutral tillverkning år 2030 vilket flera fabriker redan har lyckats med, bland annat vår tillverkning i Göteborg. Vi har även satt målet att vår leveranskedja inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Men i grund och botten handlar det om att det är logiskt att vilja minimera miljöpåverkan och maximera utnyttjandet av material, kunskap, teknik och tid. Rekonditionering är ytterligare ett sätt att markant minska miljöpåverkan och maximera resursutnyttjandet. Det är i sig inget nytt för oss, men med ett ökat fokus på miljön och att många ifrågasätter slit-och-släng-beteenden har vi de senaste två åren ökat både utvecklingstakten och affären inom detta område.

–  Vårt tips till andra som vill arbeta cirkulärt är att komma igång, och att våga göra. Det finns alltid utmaningar, men genom fokus, lärdomar som dras och teknikutveckling blir möjligheterna ständigt fler. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns även mycket kvar att göra som vi har lärt oss genom att just göra.

Nyttja Längre

Kontakt

von Utfallsgatan 2
415 26 Göteborg
Sverige

E-post

Webbplats