Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Små energieffektiva sensorer mäter hela världen

Att mäta är att veta och en sensors uppgift är att mäta. Inbyggda sensorsystem som är uppkopplade mot internet finns numera praktiskt taget överallt i vardagen. Samlingsnamnet på dessa system är Internet of Things, IoT. Sensorerna kan mäta alltifrån enkla saker som temperatur i en punkt till en komplex sjukdomsdiagnos eller den strukturella statusen för en bro genom att data från olika typer av sensorer och sensorsystem samlas in och analyseras. 

För att storskalig IoT skall bli en realitet så krävs en massiv utveckling av innovativa sensortekniker och sensorer som är små, noggranna, billiga och energisnåla eller rent av självförsörjande. Vi på RISE deltar aktivt i denna utveckling samtidigt som vi även utvecklar och förfinar mer klassisk sensorteknologi och erbjuder karakterisering och kalibrering av sensorer. RISE samlar Sveriges bredaste kompetens inom området sensorer och sensorsystem, erbjuder unika resurser i form av testbäddar och laboratorium för sensorforskning och sensorutveckling.