Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fossilfritt flyg för ett hållbart resande

+ Visa mer

Det här gör rise inom fossilfritt flyg

Berättelse

Biobaserad råvara i morgondagens raffinaderi

Läs mer

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag tillverka allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle. På RISE Processum utvecklas idéer för framtidens bioraffinaderi under devisen ”allt som görs av olja kan vi göra bättre av skog”.

Berättelse

Ny teknik och nya affärsmodeller för fossilfritt flyg

Läs mer

Flyget står för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. För att minska flygets miljö- och klimatpåverkan antogs 2017 en svensk flygstrategi som bland annat säger att flyget, liksom övriga trafikslag, ska bidra till målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs både teknisk och affärsmässig innovation, och RISE driver nu en rad forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till omställningen till ett fossilfritt flyg.

Berättelse

Rester från skogen blir flygbränsle

Läs mer

Flyget står för en stor del av koldioxidutsläppen och ökat resande ställer högre krav på tekniska lösningar för att minska utsläppen. Tillsammans med industrin utvecklar forskare nu fossilfria bränslen av svensk skog. 

Projekt inom fossilfritt flyg

Projekt

Från lignin till biobaserade drivmedel

Läs mer
Projekt

Bred kompetens kring bioflygbränsle och dess värdekedjor

Läs mer
Projekt

Elflyg i Sverige

Läs mer
Projekt

Så blir småländsk flis blir till flygbränsle

Läs mer