Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

XPM - Experimentpappersmaskin för forskning, utveckling och problemlösning

XPM är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäkrat pilotförsök.

XPM kan producera papper med ytvikter mellan 15 och 250 g/m2, beroende på massasammansättning. I den kan många utvecklings- och utvärderingsförsök utföras som ett försteg till försök i större pilotmaskin eller fabriksförsök i fullstor skala.

Pappersmaskinen har en banbredd av 225 mm, är av planviratyp och utrustad med ett pressparti, ett torkcylinderparti med samma värmetal som i fullstora i pappersmaskiner och en sektion för ytlimning. Den är även utrustad med en yankeecylinder för tillverkning av såväl tissue som MG-papper, samt utbyggd med utrustning för lager-på-lager teknik för att bygga upp laddning på fibrerna. Samtliga funktionella delar och processteg i XPM är proportionerliga mot en stor pappersmaskin. 

Kringutrustningen består av en Escher-Wyss konkvarn, som motsvarar malningen i fabrik, ett stort 1m3 maskinkar och 4 mindre maskinkar, samt utrustningar för kemikaliedosering till olika doseringspunkter. XPM är utrustad med upprullning av färdigt papper för vidare efterbehandling som t.ex. bestrykning, kalandrering eller annan ytbehandling.

I XPM kan man utföra försök med t.ex. varierande eller nya fibersammansättningar, malgradsvariationer, ytvikt och torrhalt. Det går också att utvärdera nya material eller kemikalier såsom färg, limning, retentionsmedel, stärkelse eller andra tillsatser. Kemikaliedoseringen sker på samma positioner som i en fullstor maskin, och kan ändras utifrån kundens behov.

En vanlig användning är när pappersbruk eller kemikalieleverantörer vill göra screeningförsök för att hitta rätt parametrar för fabriksförsök, eller för att tillverka en helt ny produkt, t.ex. planformade material, med befintlig teknik.

Fakta

Testbäddsnamn

XPM

Etableringsår

1957

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning

Region

Region Västernorrland

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.