Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

UX Lab - Högteknologisk testmiljö för utvärdering av användarupplevelser

UX Lab används framför allt till att testa och utvärdera användbarhet (usability) och användarupplevelser (UX) på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för de produkter som utvärderas. Med den senaste tekniken och spjutspetskompetens inom kvalitativa metoder för utvärdering av användbarhet och UX har vi möjlighet att erbjuda en testmiljö som fungerar för många olika produkter och behov.

User Experience (UX) är en designprocess som handlar om att få en inblick i vad användaren säger, gör, använder, vet, känner, önskar och behöver. Genom att ni får kunskap om era användare ökar också möjligheterna att skapa meningsfulla produkter, tjänster och upplevelser som möter användarnas behov.

I UX Labbet kan olika former av användartester, marknadsundersökningar och fokusgruppsdiskussioner genomföras. Högkvalitativa videoupptagningar av undersökningarna kan utföras och sedan klippas ihop till tydliga sammanfattningar, vilket är till nytta vid vidareutvecklingen av produkten samt vid kommunikation och presentation. För att öka förståelsen och kunskapen kring era användare ytterligare, finns möjligheten för ert team att själva delta och observera undersökningarna antingen på plats eller via live stream.

Vid live streaming kan flera kameravyer i kombination med spegling av smartphone och/eller digital prototyp visas för observatörer online. Även distanstester, där användaren och moderatorn befinner sig på olika platser, kan anordnas och utföras via UX Lab.

I labbhyran ingår alltid en tekniker som hjälper till att iordningställa lokalen efter era önskemål. Behöver ni tips och hjälp med att planera och genomföra olika studier så har vi experter för just detta. Ni väljer alltså själva om ni vill hyra labbet med eller utan Usability Researchers.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Fakta

Testbäddsnamn

UX Lab

Etableringsår

2015

Testbäddskategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Övrigt

Område

Livslångt lärande, Medicinteknik, Mobilitet, Perception, Tjänsteinnovation, E-Hälsa, Cirkulär omställning, Design, Digitalisering, Innovationsstöd, Internet of Things

Region

Region Stockholm