Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Småskalig avloppsrening

I testbädden, som ligger norr om Uppsala, erbjuder vi forsknings- och utvecklingsprojekt, ren kontraktsbaserad produktutveckling och oberoende tredjepartstester av avloppsreningsteknik. Tack vare tidigare arbete med ackrediterad provning har vi kompentens och utrustning för att ta fram upplägg enligt standard. Vi kan dock inte ge underlag till CE-märkning.

Erbjudande

Anläggningen är kopplad till ett av få avloppsnät med en separerad ström sorterat toalettvatten (svartvatten). Det ger oss den unika möjligheten att skräddarsy koncentrationen på avloppsvatten genom att blanda svartvatten med vanligt avloppsvatten. Vid behov av tuffare förhål­landen finns möjligheter att använda mer svartvatten, som har en högre koncentration av organiskt material och näringsämnen. Dessutom kan vi säkerställa en mycket jämn avloppsvattenkvalitet över tid.

Anläggningen består av fyra separata testplatser som är nedgrävda under markytan för att hålla marktemperatur och taket är skjutbart för att större objekt skall kunna lyftas ned. Det gör det möjligt att testa avloppsutrustning i förhållanden som efterliknar nedgrävning i mark och förenklar installationen. Anläggningen kan användas för både forskning och för provning av välbeprövade produkter, prototyper och av produkter under utveckling. Omfattningen av försök och uppdrag kan självklart anpassas efter behov.

Fakta

Testbäddsnamn

Avloppsrening

Etableringsår

2012

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Energi och Miljöteknik

Område

Vatten

Strategiskt innovationsprogram

Inget strategiskt innovationsprogram

Region

Region Uppsala

Besöksadress Ulltanaallén 4, 750 07 Uppsala