Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Pia Sandvik vd RISE och Anti Vasara, vd VTT undertecknar samarbetsavtal

VTT och RISE stärker samarbetet inom bio- och cirkulär ekonomi

06 maj 2019, 10:15

Ett nytt samarbetsavtal undertecknades i Espoo, Finland, den 6 maj av Antti Vasara, VD för VTT och Pia Sandvik VD för RISE. Avtalet mellan svenska RISE och finska VTT ska skapa en plattform för samarbete kring infrastruktur för test och demo inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa ett omfattande erbjudande för kunder och bättre förutsättningar att planera framtida investeringar.

Industriell förnyelse är avgörande för Finland och Sverige, och denna omvälvning kommer inte att ske utan ny teknik och innovationer. De båda forskningsorganisationerna RISE och VTT delar samma mål att stödja hållbar utveckling, förändring mot koldioxidneutrala samhället och förnyelse av skogsindustrin.

– Vi kommer att sätta ambitiösa mål för samarbetet, eftersom det är det enda sättet att få betydande fördelar för samhället, både i Finland och i Sverige. VTTs och RISEs expertis och infrastruktur kompletterar varandra väl, och därför kan vi genom samarbete åstadkomma mer och tjäna våra kunder bättre, säger Jussi Manninen, EVP vid VTT.

För ett år sedan tecknade VTT och RISE ett avtal om att öka FoU-samarbetet inom skoglig bioekonomi. Det nya avtalet kommer att utvidga samarbetet till att även omfatta användning och utveckling av pilot- och demo-infrastrukturer. Samarbetet kommer särskilt att fokusera på biomaterial, biobränsleproduktion och digitalisering av en biobaserad och cirkulär ekonomi.

– Forskningsinfrastruktur i pilot- och demoskala i kombination med erfaren personal är en förutsättning för uppskalning och implementering av nya biobaserade processer och produkter. Tillsammans skapar RISE och VTT ett mycket starkt erbjudande som ytterligare stärker våra positioner som ledande institut för utveckling av nya produkter och processer baserade på biomassa, säger Marco Lucisano, chef för RISE division Bioekonomi.

 

För mer information kontakta:

Karin Johnsson, RISE Processum

tel +46 85166768

karin.johnson@processum.se