Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Världspremiär för fallvänlig asfalt på cykelväg i Lund

09 juli 2020, 07:31

Nu läggs en ny sorts fallvänlig asfalt i Lund, den är fem gånger mjukare än vanlig asfalt. Lunds kommun är först i världen med att testa asfalten på en trafikerad cykelväg. Detta i ett forskningsprojekt tillsammans med RISE, Peab Asfalt och återvinningsföretaget Massbalans.

 – Att bygga cykel- och gångvägar med ett mer förlåtande material kan förhindra tusentals att skada sig. Vi är nu inne på vårt tredje år av forskning och utveckling och vi närmar oss en färdig produkt som kan ge nytta till samhället, säger Viveca Wallqvist, seniorforskare på RISE.
Syftet med den fallvänliga asfalten är att minska risken för skador på både fotgängare och cyklister. Det som ska mätas är registrerade skador på sträckan, hur asfalten upplevs att gå och cykla på samt hur asfalten uppför sig vid årstidsväxlingar och underhåll av vägen.

  
– Lund är en fantastiskt fin miljö att utveckla tekniska och andra innovationer. Lunds kommun vill gärna vara testbädd som här, när företag och forskning samverkar för att ta fram nya material. Lyckas projektet och brukarna blir nöjda, öppnas möjligheter att göra gång- och cykelbanor säkrare i Sverige och övriga Europa, säger kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.
 
Sten blandas med gummi
 Den fallvänliga asfalten är blandad med gummigranulat. Vanlig asfalt består av sten och bindemedlet bitumen. Nu tillsätts alltså även 30 procent gummigranulat från återvunna däck. Alla ämnen som ingår i däcket är bundet i gummit, ungefär som i en sten. Detta gör att lakvattnet – som är det vatten som passerar genom gummigranulatet - uppfyller dricksvattenkvalitet redan innan det är bundet i asfaltsmaterialet, som helt omsluter gummigranulatet. Genom att återvinna gummi istället för att elda upp det i ett värmekraftverk minskar också utsläppen av koldioxid.
 

Testpatrull med cyklister ska rapportera från asfalten

I projektet har 30 cyklister testat olika underlag och undersökningen visade att gummiasfalten ansågs vara lika bra eller bättre jämfört med normal asfalt. Beläggningen är alltså tillräckligt hård för att du enkelt ska kunna cykla, men tillräckligt mjuk för att den ska fånga upp stötar och förhindra skador vid fall. Sträckan i Lund är den första som testas i gatumiljö och här ska forskningsprojektet rekrytera cyklister från skilda åldersgrupper och med olika cyklar. Intresserade Lundabor som själva vill testa är givetvis välkomna att köra på ytan så snart den har öppnat dagen efter läggningen.– Vi ser ständigt över hur vi arbetar och kan det här samarbetet reducera personskador på vårt gång- och cykelvägnät är det fantastiskt. Men egenskaperna i olika asfaltsblandningar skiljer sig åt och att den mjuka asfalten är möjlig att underhålla är en förutsättning. Vi kommer att titta på och hur beläggningen påverkas av sopning, vinterväghållning och av bilar som svänger över från infarter, säger Mats Lawesson, driftingenjör på tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

 

Fakta 

Den fallvänliga asfalten läggs på en 300 meter lång sträcka på gång- och cykelvägen längs Dalbyvägen mellan Arkivgatan och Brunnsgatan.Läs mer om projektet här:
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/atervunna-material-fallvanlig-a…

 

Lunds kommun har ett utvecklingssamarbete med Peab Asfalt när det gäller beläggning av asfalt. Det är genom detta samarbete som forskningsprojektet har kommit till och i projektet, som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source och koordineras av RISE, ingår också återvinningsföretaget Massbalans.Utvecklingen av fallvänlig asfalt har pågått under mer än tre års tid.
Gruppen består idag av:
Carl Zide, Återvinningsexpert på Massbalans
Kenth Johansson, Senior projektledare RISE
Viveca Wallqvist, Senior forskare RISE
Lars Jansson, laboratoriechef på Peab Asfalt
Carsten Sigvert, Manager Technical Applications Genan