Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skola Hemma vinnare av Guldlänken

21 augusti 2020, 15:15

Samverkansprojektet Skola Hemma har utsetts vinnare av Guldlänken 2020.Guldlänken delas ut av SKR, Vinnova och Regeringskansliet till projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Priset delades ut av Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman vid en ceremoni fredag 21 augusti. 

- Det känns fantastiskt roligt och hedrande att Skola Hemma vinner Guldlänken. Detta projekt som inte hade varit möjligt utan genuin samverkan mellan många aktörer under väldigt svåra omständigheter. Priset visar på vikten av att kunna arbeta över gränser, med hög grad av tillit och ömsesidig respekt, samtidigt som man inte gör avkall på den uppgift och de mål som finns, säger Carl Heath från RISE, projektledare för Skola Hemma.

Skola Hemma är ett krishanteringsprojekt i syfte att stötta skolan i omställningen som orsakats av Coronapandemin. Skola hemma uppstod ur en analys hos RISE där ett scenario med en påverkan på skolan i Sverige mot bakgrund av den pågående epidemin, då primärt i Kina, kunde ses som mer sannolik. I mitten på mars beslutade Skolverket efter dialog att omgående påbörja samverkansprojektet där RISE varit projektledare. Fem dagar senare lanseras webbplatsen www.skolahemma.se med stödmaterial för lärare, skolledare och andra målgrupper. En dag senare fattade regeringen beslutet att stänga gymnasie- och vuxenutbildning, och projektets snabba insats kom till direkt nytta i skolor runt om i landet. Under de första dagarna laddas material för skolan ner över 50 000 gånger.

Parterna i Skola Hemma; Skolverket, RISE, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen och Prinsparets Stiftelse har alla bidragit till projektets framgång. Sedan de första dagarna har samverkan breddats och fördjupats ytterligare.

Projektets modell för samverkan har blivit inspiration också för andra, bland annat genom etableringen av samverkansprojektet www.digitalvardochomsorg.se.

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete.