Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE utvecklar mätverktyg för livskvalitet för Helsingborgs stad – lanseras på H22 City Expo i juni 2022

08 mars 2022, 08:02

Att mäta invånares livskvalitet är komplext. Nu utvecklar RISE tillsammans med Helsingborgs stad ett nytt mätverktyg för en kommuns förutsättningar för livskvalitet. Verktyget ska ge tydliga beslutsunderlag och kunna vägleda politiska prioriteringar för utvecklingen av staden. Detta är ett av flera projekt som RISE lyfter som Academic and Research partner till H22.

För Helsingborgs stad är invånarnas livskvalitet av högst vikt. Man vill utveckla staden för sina invånare och vill ha bra och tydliga beslutsunderlag för prioriteringar. Baserat på kommunens behov, tidigare forskning och ”good practice” utvecklar RISE ett uppföljningsverktyg av förutsättningar för, och utfall av, olika dimensioner av livskvalitet. Beskrivningar av varje dimension har definierats och förankrats tillsammans med medarbetare i Helsingborgs stad och innehåller både objektiva och subjektiva mått. Resultatet av mätverktyget ska underlätta analys av ett samhälles förutsättningar för livskvalitet och därmed förbättra underlag för verksamhetsplanering såväl som politiska prioriteringar.

- Flertalet städer och kommuner har formulerat olika program för livskvalitetsrelaterade begrepp men har utmaningar med att förankra det i jämförbara definitioner och analysera hur olika dimensioner förhåller sig till varandra. Att mäta ett samhälles förutsättningar för livskvalitet har däremot potential att fånga flera dimensioner under jämförbara begreppsdefinitioner och Helsingborgs stad fungerar som testbädd för denna ansats. Baserat på mättekniska principer och prioritering av användarvänlighet kommer verktyget förhoppningsvis kunna producera kvalitetssäkrade resultat som blir relevant och tydligt för kommuners arbete för ökad, jämlik livskvalitet. Om denna ansats visar sig kunna generera nytta vill vi skala upp ansatsen så att så många städer som möjligt kan ta del av modellen och därigenom främja bättre jämförelse mellan olika delar av Sverige, säger Jacob Wisén, projektledare på RISE.
 

RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället. På RISE engagerar sig närmare 3000 experter i framtidens utmaningar och RISE är en ledande aktör inom omställning till hållbara städer och samhällen.

- Vi är stolta över att vara partner till H22 och kommer bjuda in till diskussion och tankar kring bland annat energiomställning, livskvalitet, digitala lösningar och governance kopplat till städer och certifiering av jämlika offentliga miljöer. Dessutom kommer RISE att anordna ett match-making- event kring innovation med industrin och start-ups under H22 City Expo. Helsingborg är en föregångare i många frågor kopplade till hållbar stadsutveckling och en väldigt viktig samarbetspartner för RISE, säger Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för hållbara städer och samhällen på RISE.

- Helsingborgs stad letar ständigt efter sätt att förbättra hur vi arbetar. Tillsammans med RISE vill vi utveckla ett slags livskvalitetsindex som ska hjälpa oss att analysera var vi står och vilka insatser vi kan göra för att öka livskvaliteten för våra invånare. Under H22 City Expo bjuder vi in världen till Helsingborg. Då vill vi ta arbetet vidare tillsammans med andra städer och länder, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör på Helsingborgs stad.

Fakta H22 City Expo

Den 30 maj – 3 juli, 2022, bjuder Helsingborgs stad in världen till den internationella stadsmässan H22 City Expo. Med fokus på ett långsiktigt innovations- och förändringsarbete genom bland annat cirkuläritet, hållbar stadsutveckling och smart teknologi kommer du kunna se, uppleva och utforska innovationer som formar framtidens smarta och hållbara stad. Läs mer på h22cityexpo.se (https://h22.se/h22cityexpo/)

Kontakt
Jacob Wisén, projektledare RISE
070 311 50 44 eller jacob.wisen@ri.se
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på RISE
073 088 5745 eller kristina.mjornell@ri.se
Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör på Helsingborgs stad

073 342 7490 eller mikael.kipowski@helsingborg.se