Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE utökar sitt erbjudande inom personcertifiering

06 april 2020, 09:05

Efterfrågan på styrkt yrkeskompetens blir allt vanligare i yrkeslivet. Ibland ställs kravet av myndigheter, ibland av någon branschorganisation. I samarbete med Teknikutbildarna har RISE tagit fram en digital tentamen för certifiering av pannoperatörer som nu har godkänts av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Godkännandet innebär att RISE kan utfärda certifieringar för yrkesgruppen.

-Vårt arbete på RISE handlar om att ta fram det som har bäst nytta för samhället och bidra med vår expertis till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Vi ser att Teknikutbildarna ligger i framkant vad det gäller digitalt lärande, vilket möjliggör en tillgänglig lärmiljö. Det gynnar alla, säger Johan Åkesson, Chef för Personcertifiering, RISE

Tentamen genomförs i samband med Teknikutbildarnas Pannoperatörsutbildning och öppna tentamenstillfällen runt om i landet.
- Samarbetet med RISE är en starkt bidragande orsak till att vi nu har vidareutvecklat vår digitala lösning för tentamen, vilket vi är mycket glada för, säger Anna Lundbäck, Produktchef på Teknikutbildarna. Vårt samarbete har gett utdelning och resulterat i att vi nu har ett komplett erbjudande med både utbildning och en digital tentamen för certifiering. Utbildning måste vara flexibel och tillgängligt för kunden, därför har vi satsat på digitala lösningar. Vårt kursmaterial omfattar webbkurs och kunskapstest men även lärarledda kurser för att göra det enkelt att utbilda sig på det sätt som passar bäst.
 

I Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2017:3 (publicerad december 2017) finns det krav på att den som övervakar en panna skall vara certifierad av ett ackrediterat personcertifieringsorgan. Detta nya krav träder dock i kraft först december 2020 för pannor i kategori 1-2 samt december 2022 för kategori 3-4.

Kontaktpersoner:

Johan Åkesson, Chef personcertifiering RISE. johan.akesson@ri.se,
Anna Lundbäck, Produktchef Teknikutbildarna. Anna.lundback@teknikutbildarna.se, 010-122 18 12

Länk:

https://www.ri.se/sv/om-rise/vart-uppdrag/industrialisering-och-kvalite…