Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE satsar vidare på marin forskning vid Kristineberg

20 januari 2022, 08:17

Kristineberg Center

Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under namnet Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Målet med den nya överenskommelsen är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer.

– Överenskommelsen är ett bevis för Kristinebergs styrkor och särställning inom marin forskning, säger Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet. Vi är fem aktörer som med detta visar att marin forskning, innovation och hållbara hav och kuster är en global utmaning som vi satsar på.

På Kristineberg bedrivs redan många olika typer av projekt inom en rad marina områden. Några av dem innefattar att utveckla nya material och livsmedel från havet. Andra berör klimatets påverkan på det marina livet och omfattar både undervattensrobotar och digital teknik.

- Havet blir allt viktigare både ur en klimataspekt och ur ett affärsperspektiv med stora investeringar över hela världen. Enligt FN kommer nästa årtionde till stor del att handla om havsrelaterad forskning för hållbar utveckling och behovet av nya innovativa lösningar finns inom alla sektorer. Sverige har potential att ta en ledande roll i utvecklingen av hållbara maritima och marina näringar. Vi på RISE ser satsningen i Kristineberg som en viktig del i vår marina forskning, säger Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion, RISE.

Genom den nya överenskommelsen kommer parterna att tillsammans utveckla forsknings- och innovationsmiljön utifrån behoven i samhället och i samklang med andra miljöer.

Kristineberg Center ska erbjuda forskningsinfrastruktur, test- och demonstrationsanläggningar och laboratorier samt möjligheter för möten, utbildning och arbetsplatser. Centret blir en öppen och inkluderande marin forsknings- och innovationsmiljö för akademi, utbildningar, företag, myndigheter, organisationer och individer. Tanken är att den ömsesidiga påverkan föder idéer, ny kunskap och nya samarbeten.

– Det är svårt att som enskild aktör nå framgång, utan det krävs att flera parter samarbetar och drar nytta av närhet till varandra och gemensam infrastruktur, säger Eva Wiberg.

Överenskommelsen mellan parterna är på fem år och Göteborgs universitet kommer att vara värd för Kristineberg Center. Centret organiseras som en nationell forskningsinfrastruktur där flera parter samverkar kring styrning och planering – något som även möjliggör för fler offentliga aktörers engagemang.

– Jag har stora förhoppningar. Målet är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer, säger Eva Wiberg.

Centret ska även bidra till att stärka utvecklingen av en hållbar blå ekonomi samt öka svensk attraktions- och konkurrenskraft.

Kontakt:

Niklas Jälevik, presschef RISE, 072-727 53 14, niklas.jalevik@ri.se