Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE och Chalmers i nytt strategiskt samarbete

19 november 2019, 07:40

Forskningsinstitutet RISE och Chalmers ingår nu ett strategiskt partnerskapsavtal. I och med partnerskapet fördjupas relationerna ännu mer kring forskning, utbildning och innovation.

– Sverige behöver skapa modeller för stärkt samverkan mellan institut och lärosäten och därmed öka vår internationella konkurrenskraft. Avtalet gör att vi bättre kan dra nytta av båda parternas kompetens för att möta samhällsutmaningarna. Målet är självklart fler gemensamma forsknings- och innovationsprojekt, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

Chalmers och RISE har länge haft omfattande samarbeten med ett stort antal gemensamma forskningsprojekt, vetenskapliga publikationer och gemensam forskningsinfrastruktur såsom AstaZero.

– Med detta nya samarbetsavtal stärker vi vår gemensamma förmåga att långsiktigt och systematiskt bidra till att stärka näringslivets och samhällets förnyelse och konkurrenskraft, genom att initiera tvärsektoriella samarbeten som stimulerar innovation och utveckling av nya produkter, tjänster och processer, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd på Chalmers.

I och med partnerskapsavtalet ska Chalmers och RISE tillsammans utveckla forskning, utbildning och innovation brett inom ett stort antal fokusområden. Dit hör bland annat produktionsteknik, biobaserade material och självkörande fordon. Samarbetet ämnar också öka Chalmers och RISE synlighet internationellt.

Genom närmare samverkan kan parterna även få tillgång till fler forskare, vilket skulle öka den kritiska massan inom både forskning och utbildning liksom kompetensen och konkurrensförmågan. Inom Chalmers utbildning innebär samarbetet bland annat större möjligheter att utföra examensarbeten och projekt med RISE, vilket därmed möjliggör ett utökat utbyte med industrin. Det ger även ytterligare möjligheter att inkludera fler praktiska, tillämpade moment i utbildningen.

Samarbetet kommer ytterst att styras via minst ett årligt strategiskt möte samt av en operativ grupp som träffas fyra gånger per år.