Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE får FN-uppdrag om finanssektorns roll i klimatarbetet

10 mars 2020, 07:40

FNs miljöprogram UNEP-FI har gett Dennis Pamlin från RISE och Ben Caldecott från Oxford Sustainable Finance Programme i uppdrag att utreda hur finanssektorn kan bidra till att målen i Paris-avtalet uppnås. Arbetet ska utmynna i en rapport som ska hjälpa finanssektorn att aktivt påverka för en hållbar utveckling.

FN: s initiativ UNEP-FI är ett partnerskap mellan UNEP och den globala finanssektorn för att driva på arbetet för en hållbar utveckling. UNEP-FI samarbetar med mer än 300 medlemmar (banker, försäkringsbolag, investerare och över 100 stödinstitut).

 - De flesta aktörerna i det finansiella systemet går bort från investeringar i fossilberoende branscher, men det behöver göras mer. Det krävs ett aktivt stöd för transformativa systemlösningar och innovation i finanssektorn, och det i mycket stor skala, säger Dennis Pamlin, Senior Adviser RISE.

FN-projektet heter "From Disclosure to Alignment and Beyond” vilket syftar på behovet av att förändra finanssektorns agerande till ett mer aktivt förhållningssätt som driver på omställningen till ett hållbart näringsliv och samhälle. Rapporten väntas i maj 2020.

- Att FN ger det här uppdraget till RISE är ett erkännande för oss som en internationell innovationspartner i en av de viktigaste globala förändringsprocesserna just nu, säger Markus Norström, tf Divisionschef för divisionen Samhällsbyggnad vid RISE.