Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mikael Bouveng och Mikael Magnusson, RISE

Pulsproduktion öppnar för tillverkning av specialpapper

15 maj 2019, 08:01

Papperstillverkning handlar om stora volymer. Att gå från framställning i labb till industriell produktion innebär därför stora utmaningar. Osäkerhet vad gäller tillgång, efterfrågan och pris gör ofta att nya koncept fastnar i ”dödens dal”. Man vill inte bygga en fabrik förrän man vet att allt funkar.

Pilotanläggningar är en bra väg att överbrygga detta gap. Men även här kan det vara svårt om mängden av den massa som ska testköras är liten. På RISE har forskare och driftpersonal nu hittat en väg framåt genom så kallad pulsproduktion.

– Normalt behöver vi som allra minst ett ton massa för att köra den fullskaliga pilotpappersmaskinen, FEX. Att vi nu lyckats köra maskinen med så lite som 40 kg är ett genombrott. Det innebär att företag som funderar på att utöka sin produktportfölj med specialpapper kan testa detta i fullskala utan att behöva ta fram stora kvantiteter råvara, säger Mikael Magnusson, forskare inom pappersteknik.

I praktiken innebär den nya metoden med pulsproduktion att anläggningen startas med vanlig massa. Därefter växlas över till ett annat kar med specialmassa utan att produktionen störs.

– Tillverkningen var extra utmanande eftersom massan innehöll fibrer med mycket låg bindningsförmåga. Spänningen var oerhörd för både RISE och närvarande kunder om banan skulle gå av eller om den extremt korta produktionen skulle fungera. Men förberedelserna och duktig driftpersonal klaffade väl och produktionspulsen höll till ett jubel, berättar projektledaren Mikael Bouveng.

Den nya metoden innebär att tröskeln sänkts väsentligt för satsningar på smala produkter med hög vinst-marginal eller där efterfrågan är låg.

Tidigare framgångsrika resultat med pulsproduktion kommer att presenteras på den internationella konferensen PaperCon 5–8 maj i Indianapolis, USA.

 

För mer information:

Mikael Magnusson, RISE,  076-876 71 92