Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny metod kan hjälpa biobaserade plastmaterial snabbare ut på marknaden

25 juni 2020, 10:24

RISE har tillsammans med parter från fordonsindustrin tagit fram en metod för att enklare bedöma hållbarheten hos nya biobaserade plastmaterial. Metoden, som sammanfogar både funktionalitet och miljöpåverkan, har utvecklats för fordonskomponenter men kan få en bredare användning och leda till att biobaserade plaster snabbare kommer ut på marknaden. 

Den nya metoden ingår i testbäddsprojektet ”Framtidens hållbara material”, och har haft som mål att underlätta för industrin att bedöma om nya biobaserade plastmaterial kan användas i krävande applikationer. Metoden gör det lättare att arbeta med hållbarhetsaspekter i materialvalen eftersom livscykelanalys (LCA) tas in tidigt i produktutvecklingen. 
– Metoden bygger vidare på industrins principer för materialval, men parallellt med att granska förutsättningar och vad materialet faktiskt klarar av får man också med sig klimatpåverkanperspektivet. Metoden är ett systematiskt arbetssätt, ett verktyg och beslutsunderlag som kan hjälpa industrin att få en helhetsbild i bedömningarna av nya material, säger Katarina Lorentzon, RISE, en av forskarna i projektet.
Martin Bohlén, RISE, som har projektlett arbetet, betonar vikten av att kunna visa att de mer miljömässiga alternativen uppfyller alla kvalitetskrav.
– Det finns en generell efterfrågan på biobaserade material, men för att de ska bli intressanta på marknaden måste det gå att garantera att de är likvärdiga eller bättre än traditionella material, säger han.

Metoden har utvecklats för att användas för fordonskomponenter i krävande miljöer, exempelvis motorrumskonsoler som behöver klara höga temperaturer, eller interiöra komponenter där det finns både estetiska och säkerhetsmässiga krav. Men enligt Martin Bohlén är de möjliga användningsområdena större än så.  

– Metoden och principerna är så pass generella att de med lite modifieringar skulle kunna användas för andra områden och produkter, säger han.

I metoden ingår olika steg som pekar ut vilka förutsättningar och egenskaper som måste undersökas och i vissa fall verifieras via tester eller beräkningar. Det handlar om allt ifrån de legala och marknadsmässiga förutsättningarna till råvarutillgång och pris. Dessutom integreras hållbarhetsaspekter och olika metoder för att undersöka dessa.

Yoon Lin Chiew, RISE, har arbetat med LCA-analysen i metoden. Hon ser en stor fördel med att metoden fångar in mer än enbart materialets funktionalitet, och ser till hela livscykelperspektivet.
– Metoden guidar industrin genom de många frågor som kopplar till materialens miljömässiga påverkan under hela deras livslängd. Dessutom omfattar metoden sociala aspekter, exempelvis rättvisa arbetsvillkor, genom att efterfråga hållbarhetscertifierad biobaserad råvara, säger hon.

Den nya metoden kommer användas i en permanent testbädd för hållbara plastmaterial som etableras på RISE till årsskiftet. Förhoppningen är att den blir en ”one-stop-shop”-lösning för tillverkare och användare av plastmaterial i avancerade tillämpningar.

– Med snabbare och enklare bedömningar minskar kostnaderna för produktutveckling och produktmodifikationer. Vi hoppas att det leder till att nya och hållbarhetsmässigt bättre material kan komma ut på marknaderna, säger Katarina Lorentzon.

 

FAKTA: Testbädd för framtidens hållbara material
Sedan 2017 har testbädden Framtidens hållbara material inom RISE erbjudit företag och organisationer en branschöverskridande och aktiv arena för provning och utveckling av polymera material och produkter. Sommaren 2020 avslutas projektet, för att övergå i en permanent testbädd med planerad start vid årsskiftet 2020/2021. Utöver metoden för bedömning av biobaserade plaster har fyra andra pilotprojekt ingått i Framtidens hållbara material:

· Spänningssprickbildning https://app.bwz.se/ri/b/v?webpage=288&ucrc=A659151223&r=241622&rcrc=A0E…
· Täta fogar https://app.bwz.se/ri/b/v?webpage=283&ucrc=FD193CD883&r=241622&rcrc=A0E…
· Skarvtejp https://app.bwz.se/ri/b/v?webpage=284&ucrc=32AB813546&r=241622&rcrc=A0E…
· Biobränsle https://app.bwz.se/ri/b/v?webpage=287&ucrc=DC071E6BBF&r=241622&rcrc=A0E…