Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny forskning visar att ljud kan påverka tillit och åksjuka i självkörande fordon

11 februari 2021, 09:09

Unika ljudkoncept kan öka tilliten och minska åksjuka i självkörande fordon. Det påvisades nyligen i Sound Interaction in Intelligent Cars (SIIC), bilindustrins första forskningsprojekt om ljuddesign för självkörande bilar.

Ljudproduktionsbolaget Pole Position Production har tillsammans med Volvo Cars och forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden kartlagt hur ljud kan påverka tillit och åksjuka i självkörande fordon, två stora utmaningar kopplade till framtidens självkörande fordon. Projektet har delfinansierats av FFI, ett samverkansprogram mellan svenska staten och fordonsindustrin.
– Forskning visar att en maskin kör säkrare än en människa men passageraren måste även känna tillit till själva fordonet. Vi vet också att de aktiviteter som möjliggörs tack vare autonom körning, som att jobba, att läsa en bok eller använda sociala medier, kan medföra åksjuka. I ett självkörande fordon, där passagerare till och med kan sova, framträder ljud som ett intressant medium för att påverka dessa två känslor eftersom du per definition inte har några öronlock som du kan stänga, säger Fredrik Hagman, Sound designer, Team Active Sound Experience, Volvo Cars.

Under projektet har testdeltagarna fått en simulerad upplevelse av att färdas i ett självkörande fordon. Ett flertal ljudkoncept designades och användes i testmiljöerna för att påverka testdeltagarnas upplevelser. Bakom ljudkoncepten ligger Pole Position Production med lång erfarenhet av att designa fordonsljud för film och spel.
– Precis som i spel handlade det här om att guida en användare genom ett skeende med hjälp av ljud och precis som i våra ordinarie projekt har vi löpande designat ljuden utifrån testresultaten. Vi testade flera olika ljudkoncept. Från syntetiska ljud till mer naturliga ljud och från intensiva ljud till mindre intensiva. Bäst resultat fick vi med syntetiska ljud som låg ganska nära bilens naturliga ljud för acceleration, inbromsning etc., säger Max Lachmann, grundare och vd, Pole Position Production.

Testerna visade att ljuden som designats i projektet hade en tydligt positiv effekt på deltagarnas upplevelse av tillit. Deltagarna uppgav att de litade mer på bilen samt upplevde den som intelligentare.
– De upplevelserna grundade sig i att fordonet kommunicerade till användaren om sina intentioner men även om vad den uppfattade av sin omgivning, det vill säga både intentionsljud och perceptionsljud. Vi kunde se att transparens kring den informationen ökade tilliten. Liknande resultat har dokumenterats när användare har kunnat följa sin resa via skärmar inuti bilen eller mottagit talade meddelanden, men ingen har kunnat visa på en förstärkt känsla av tillit genom att använda ljud på sättet vi har gjort. Resultaten som vi har fått fram kommer högst sannolikt att ha en påverkan på framtida design, säger Johan Fagerlönn, Senior Researcher, RISE Research Institutes of Sweden.

Även åksjuka påverkades positivt av ljud. Under testerna fick deltagarna utföra en arbetsuppgift medan de befann sig i testmiljön och löpande uppge graden av åksjuka. Testerna visade en avsevärd långsammare ökning av åksjuka när fordonet använde intentionsljud.
– Jag är överväldigad av de resultat vi fick kring åksjuka. Med de ljudkoncept som togs fram under projektet såg vi en tydlig effekt över tid. Nu har vi proof of concept att ljud har denna effekt i fordon. Det är vi först i världen med, säger Fredrik Hagman.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Fagerlönn, Senior forskare
070 368 98 10, johan.fagerlonn@ri.se