Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Luftrum ger full testkapacitet för nytt trafikövervakningsystem

03 november 2021, 07:01

Drönare över fält

Nu är det officiellt. Luftrummet ovanför testbädden Drone Center i Västervik är Sveriges första geografiska UAS-zon för obemannade drönare. Testbädden kompletteras nu med ett system för övervakning av obemannade drönare i det lägre luftrummet – Unified Traffic Management (UTM) i projektet PNK4UTM.

Implementering och utveckling av innovativ cybersäker teknik för kommunikation, positionering och navigation för drönare är en nyckelleverans i projektet PNK4UTM. Ett UTM-system är en av hörnstenarna i att bygga kommersiella och storskaliga operationer med obemannade flygande drönare och andra fordon. Tack vare ett avtal med det brittiska företaget Altitude Angle för utvärdering av deras UTM-programvara kommer testbädden nu ännu närmare målet.

UAS-zonen är en förutsättning för att kunna testa tekniken.

– Vi har ju vetat att ett beslut om en geografisk UAS-zon över testbädden varit på gång, men nu när det är i kraft kan vi inom projektet och testbäddens övriga kunder börja utföra tester i luftrummet på ett säkert sätt, säger Åke Sivertun, forskare och projektledare, RISE

Ner på centimetern

Tekniken baseras på mobilkommunikationsnät och positioneringssystem som ger noggrannhet ner på centimeternivå i realtid för fordonen. Planering och navigering med hjälp av säkra digitala kartor ska förhindra intrång i skyddade eller oönskade områden och underlätta inspektioner av kraftledningar, järnvägar och andra föremål som kräver autonom drift men där det inte går att komma åt med bemannade farkoster – ”Beyond Visual Line of Sight” (BVLOS).

– Målet är att dessa lösningar ska ge den rätta infrastrukturen och tekniken för ett UTM-system. Med hjälp av programvaran från Altidude Angle kan vi utveckla och utvärdera UTM-system och infrastruktur parellellt, säger Åke Sivertun.

Även andra tillämpningar av Internet of Things (IoT), artificiell intelligens och maskininlärning kommer att utvecklas i projektet, även för markgående autonoma fordon.

Komplett miljö för utveckling av drönarteknik

Testbäddsområdet har en area på 40 x 60 km och innefattar alla vanliga landskap i Europa med jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, tätorter, industrier, järnvägar och hamnar. Området är lämpligt för all verksamhet som har betraktats som viktiga uppdrag för drönare inom jordbruk, skogsbruk, miljöskydd, brandsläckning, hälsa, medicin och andra delar av säkerhet och försvar i samhället. Med sin storlek och omfattande täckning är den Sveriges största och en av de största och mest omfattande testbäddarna för drönare i Europa.

På Västerviks flygfält (ESSW.se) finns en 1200m landningsbana där utveckling, tester och produktion görs av olika typer av drönare och andra luftfarkoster.

– Med hjälp av tekniken vi utvecklar i PKN4UTM kan vi organisera testerna på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vi har precis utfört en stor övning där vi koordinerat flera parallella insatser och tester i luftrummet över testbädden samtidigt som Flygvapnet hade en stor övning på flygplatsen 500 m bort utan incidenter eller problem, säger Åke Sivertun.

Drönare gör samhället en tjänst

Drönarutvecklingen går nu fort och öppnar stora möjligheter. Till exempel har användningen av drönare endast inom svenskt skogsbruk beräknats gynna verksamheten med 100 miljarder kronor per år. Brandbekämpning kan göras mycket mer effektivt med hjälp av inspektioner av skogar, jordbruk och miljöskydd. Drönare kan också varna och hjälpa till att mildra följderna av förändrat klimat. Hjärtstartare och annan medicinsk hjälp kan nå ut till öar och andra avlägsna områden snabbare än med marktransporter och dit marktransporter inte når. Att kunna testa tekniken på ett säkert sätt är en förutsättning för att utvecklingen ska kunna fortsätta i samma takt.

 

Fakta om PNK4UTM:

Projektet löper på drygt fyra och ett halvt år och finansieras av Trafikverket och Vinnova med en budget på 45 miljoner kronor. RISE Research Institutes of Sweden koordinerar projektet.

Övriga partners: Telia, Tre, Ericsson, SWEPOS, Lantmäteriet, Södra skogsägarna, Wasp Wara PS, AstaZero, T2-data, Wabema, Västerviks kommun

Teknik: I testbädden och projektet har Telia -leverantören Telia tillhandahållit åtkomst till mobilnätet i 4G LTE (och senare i 5G) för kommunikation med de autonoma fordonen, Ericsson tillsammans med SWEPOS -teknik för positionering, T2data för utveckling av Cyber ​​Secure elektroniska komponenter och utrustning tillsammans med partner i WASP (Wallenberg Autonomous Software and Systems Project med Combitech, SAAB och de tekniska universiteten i Sverige) Vattenfall, Lantmäteriverket, Södra skogs- och jordbruksorganisationer.  Det brittiska företaget Altitude Angle har tecknat avtal med projektet för att utvärdera deras UTM-programvara och UTM-tjänst som kombinerar traditionell trafikledning och trafikledning av drönare.

Mer om projektet och dess leveranser finns på projektets hemsida.

Drone Center Sweden

Kontakt: Åke Sivertun