Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lönsam lösning för hemvård av kroniskt sjuka klar att använda

18 oktober 2017, 07:55

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med 21 parter tagit fram en hemvårdslösning med IT-stöd för vård av kroniskt sjuka . Lösningen innebär tät kontakt mellan patient och vårdgivare. Den är den första totallösning som testats på verkliga patienter i Sverige. Lösningen har testats på ett åttiotal allvarligt KOL-sjuka patienter och fyra sjukhus med mycket goda resultat, inte minst ekonomiskt.

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med 21 berörda parter tagit fram en hemvårdslösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet med hjälp av IT. Lösningen, som innebär tät kontakt mellan patient och vårdgivare, är den första totallösning som testats på verkliga patienter i Sverige och resultaten är lovande. Den färdiga lösningen har testats på ett åttiotal allvarligt KOL-sjuka patienter och fyra sjukhus med mycket goda resultat – inte minst ekonomiskt.

Målet var en hemvårdslösning som innebär avlastning för vården både ekonomiskt och arbetsbelastningsmässigt, samtidigt som näringslivet måste se lönsamhet i att förse vården med dessa lösningar.

Såväl Riksförbundet HjärtLung som de inblandade sjukhusen och leverantörerna är nöjda med resultatet som också visat sig vara en framkomlig väg att få ner kostnaderna när vårdapparaten ska klara en allt äldre och därmed alltmer vårdkrävande befolkning.

I korthet går hemvårdslösningen ut på att patienten gör dagliga mätningar och självskattningar i hemmet med hjälp av bl.a. sensorteknik och formulär som också automatiskt skickar resultaten till vårdgivaren. För personlig kontakt med patienten utvecklades en ny vårdroll kallad Vårdoperatör i projektet. Vårdoperatören håller regelbunden tät personlig kontakt med patienten via videosamtal och ser över mätvärdena. Man för en dialog med patienten och utgör därmed en trygghet i den sjukes vardag. Veckovis genomfördes en medicinsk avstämning med klinikens lungspecialist genom en virtuell rond.

Den positiva feedback som kommit från de inblandade patienterna och från vårdpersonalen stärker uppfattningen att detta är rätt väg framåt. Konceptet har visat sig fungera i praktiken och kombinationen med parametermätning, enkäter och videosamtal mellan sjuksköterska och patient har varit mycket uppskattad.

– En sådan här lösning ökar våra möjligheter att, inom ramen för högspecialiserad vård, optimera behandlingen för allvarligt sjuka KOL-patienter idag samt i framtiden, säger Cecilia Bredin, Patientområdeschef Lung- och allergisjukdomar. Vi kan, enligt studien, hindra flera kostsamma inläggningar och öka välbefinnandet för de allvarligt sjuka KOL-patienterna, vilket gör att våra skattemedel kan räcka till mer vård för fler patienter.

Trots begränsat antal testpatienter som hanterats i projektet har flera akutbesök med påföljande återinläggningar kunnat undvikas. Detta innebär både minskade kostnader för bl.a. ambulanstransport och inläggning och minskad ansträngning för patienterna, som ofta är infektionskänsliga. Det finns också en kvalitativ dimension där den sociala trygghet som vårdoperatörskontakten ger och möjligheten att träna på distans gör att patienterna mår bättre, vilket påverkar deras sjukdomstillstånd i positiv riktning. Man sparar inte bara pengar för vården med denna typ av vård på distans. Det innebär också en stor besparing för samhället med minskade utgifter för omsorg och stöd, att anhöriga inte behöver ta ledigt från arbetet i samma utsträckning etc. Det är särskilt betydelsefullt med en starkt växande och åldrande befolkning.

Den direkta ekonomiska analysen gjordes på ca. 20 utskrivna patienter som följdes upp i sina hem under sex veckor. Den visade att flera fall av exacerbationer (allvarliga akuttillstånd hos KOL-sjuka) och akutbesök hade undvikits. På gruppen utfördes 50 virtuella ronder och 79 medicinska åtgärder genomfördes som t.ex. att antibiotika sattes in. För ca 60% av patienterna bedömde läkarna att man kunde sätta in åtgärder som minskade risken för återinläggning och för ca. 37% åtgärder som kunde häva en begynnande exacerbation. Sammantaget bedömde läkarna att de kunde undvika vårdkostnader mellan 400 000 och 2 miljoner kronor beroende på vilka insatser som skulle ha krävts. Kostnaden för vård- och teknikoperatörsmodellen inklusive klinikkostnaden var för samma grupp ca 250 000 kronor.

– Den ekonomiska vinsten är övertygande, säger Per-Olof Sjöberg, projektledare på RISE. Dessutom uppskattar patienterna lösningen, vårdapparaten ser stor potential och näringslivet står redo att leverera. Nu finns alla förutsättningar för att vård i hemmet med hjälp av IT-lösningar verkligen kan hända i stor skala!

Projektet är ett samarbete mellan bland andra RISE, hjärt- och lungkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, Riksförbundet HjärtLung, MedHelp som tog rollen som vårdoperatör, nWise som stod för videolösningen och Telia Company som tog rollen som teknikoperatör med ansvar för utrustningen i hemmet.

En kort version av KOL-projektets slutrapport och en beskrivning av de 14 utmaningsområden som hanterades i projektet finns bilagda.

Här finns en kort film som beskriver projektet och en intervju med KOL-sjuka Carina Levander som testat vårdlösningen: www.sics.se/projects/kol-projektet

För mer information, kontakta gärna projektledare Per-Olof Sjöberg, RISE, per-olof.sjoberg@ri.se, tel 070-5190491