Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kommuner inte redo för parkeringsförbud för elsparkcyklar

31 augusti 2022, 06:16

Från 1 september får elsparkcyklar bara parkeras i cykelställ eller vid anvisade uppställningsplatser. RISE frågade 15 svenska kommuner hur de agerat med anledning av den nya lagen. 8 av 15 kommuner har inte vidtagit några åtgärder eller skapar få p-platser.

Syftet med enkäten är att kartlägga om parkering av elsparkcyklar är politisk konfliktfråga och hur kommunerna agerat. Tekniska förvaltningen i 15 kommuner har svarat på RISE enkät om hur kommunen agerar på beslutet. Majoriteten gör ingen åtgärd eller skapar få p-platser jämfört med antalet befintliga elsparkcyklar.

- Vid våra samtal med kommuner, operatörer av elsparkcyklar, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt andra intresserade så framkommer att alla aktörer betraktar detta som ett komplext problem och att det behövs styrning, men att den nya lagen lägger stort ansvar på kommunerna. Det krävs samarbete med operatörerna och möjlighet att använda data från de uppkopplade fordonen för att successivt anpassa och styra mot en hållbar tillämpning., säger Kent Eric Lång, senior projektledare vid RISE.

Följande kommuner har svarat på enkäten: Borås, Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Västerås och Örebro. Hanteringen av elsparkcyklar är en uppmärksammad fråga i 12 av dessa 15 kommuner. Bäst förberedda är Borås, där man har anvisat och märkt ut uppställningsplatser i centrum med ca 75 meters mellanrum och utanför centrum gäller ett generellt undantag. Helsingborg, Jönköping, Norrköping och Halmstad arbetar efter samma modell men enligt enkätsvaren har de ännu inte det antal eller den täthet på p-platser som Borås har. Malmö är på god väg och kommer att ha kapacitet för 2500 fordon, men det finns cirka 6000 fordon idag. Göteborg och Västerås gör undantag och fortsätter tillåta parkering av elsparkcyklar på gångbanor till april 2023. Orsaken är bland annat att det behövs mer utrymme för nya parkeringsplatser och tid för att välja modell.

I enkäten efterfrågas också om det finns politisk enighet kring lagen. Svaren visar att det råder enighet kring att reglering behövs, men att det finns stora skillnader i hur mycket man vill begränsa och vad man vill göra. När det gäller delegering från politiken till förvaltningar visar enkätsvaren att politikerna styr på detaljnivå i flertalet kommuner. Undantag är de fem kommuner som arbetar efter Borås-modellen.

Bakgrund

Regeringen beslutade 15 juni att elsparkcyklar inte längre ska kunna parkera på gång- och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Därmed får kommuner och Polismyndigheten större möjlighet att flytta felparkerade elsparkcyklar. Huvudregeln är att fordonen ska flyttas till en särskild uppställningsplats, men även kortare förflyttningar av cyklarna kan tillämpas. Det är elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaden för flytten. Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2022.

För mer info:

Kent Eric Lång, senior projektledare RISE

010-228 40 03, kent-eric.lang@ri.se

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/mikromobilitet (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.r…)