Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar design stärker den kreativa sektorn i norr

10 juni 2021, 11:57

Den kulturella och kreativa sektorn spelar en avgörande roll för utvecklingen av hållbara, attraktiva och levande samhällen. Men under det senaste året har dessa branscher drabbats hårt av pandemin. Samtidigt spås en befolkningsökning på cirka tio procent i Norr- och Västerbotten när det investeras runt tusen miljarder kronor i ny modern tillverkningsindustri och grön el-produktion. RISE och eXpression Umeå ingår nu ett samarbete för att stärka den kreativa sektorn i norr med fokus på hållbar design, form och besöksnäring – där tradition och framtid smälter samman.

Den kulturella och kreativa sektorn står för 3,2 procent av Sveriges BNP och är både viktig i den gröna omställningen och för människors välbefinnande. Den unika potentialen inom sektorn ligger bland annat i dess förmåga att leda utvecklingen mot jämställda, attraktiva och välmående städer såväl som landsbygder.

– Vi kan slå fast att den kulturella och kreativa sektorn spelar en avgörande roll för den utveckling som sker i norra Sverige. Företag i dessa branscher bidrar till mer hållbara, attraktiva och levande samhällen, vilket gör att fler vill leva, bo och verka här. Det är samtidigt en sektor som drabbats hårt av pandemin, därför måste vi nu kraftsamla, säger Marlene A Johansson, forskare och affärs- och innovationschef på RISE.

RISE och eXpression Umeå har nu erhållit EU-medel för att stärka de kulturella och kreativa sektorerna med fokus på hållbar design, form och besöksnäring i Norrbotten och Västerbotten.

– Projektet ska utveckla kvalitativa nätverk och mötesplatser för kreatörer, experter och lokala leverantörer. Syftet är att stärka relationer mellan dessa viktiga aktörer bidra till att kreatörer utvecklar sitt entreprenörskap och sin affärsmässighet, säger Barbro Renkel, VD vid eXpression Umeå.

– Vi kommer tillsammans öka kunskapen om designprinciper för lång livslängd i föremål och produkter med utgångspunkt i vårt kulturarv. Vi hoppas att vi kan ta till vara på arvet från tidigare generationer, de immateriella värden och tidlösa kunskaper som formats genom historien, och bidra till att de förs vidare in i framtiden, avslutar Marlene Johansson.

Projektet finansieras av EU-medel, Umeå Kommun och Region Västerbotten och kommer samarbeta med LTU Business för att stärka designkunskaper hos små och medelstora företag i övre Norrland.

För mer information:

 

Marlene Johansson

Senior forskare och affärs- och innovationschef, RISE

Marlene.a.johansson@ri.se

070 674 95 39

Barbro Renkel

VD, eXpression Umeå
barbro.renkel@expressionumea.se

070-555 97 23

eXpression Umeå är en företagsinkubator som möjliggör utveckling av drivna kreatörer med idéer, innovationer eller företag inom de konstnärliga, kulturella och kreativa näringarna. Vi erbjuder effektiva och nytänkande metoder, en kreativ coworkingmiljö och prototyplabb i världsklass. Tillsammans visar de kreativa näringarna vägen till framtidens hållbara tillväxt – creative minds unite.

www.expressionumea.se