Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

22 mars 2017, 09:04

​Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som VINNOVA nyligen beslutat att satsa på. RISE Acreo, LiU, RISE Bioeconomy, KTH tillsammans med 10 företag kommer i DCC att bedriva forskning i världsklass inom ett framtidsområde som är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. RISE Acreo är huvudsökande och koordinator för DCC.

I VINNOVAs kompetenscentrumprogram ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Satsningen utgör en del i regeringens initiativ med strategiska samverkansprogram.

RISE Acreo är huvudsökande och koordinator för Digital Cellulose Center, som etableras i samarbete med RISE Bioekonomi (f.d. Innventia), Linköpings universitet (Campus Norrköping), Kungliga Tekniska Högskolan samt en rad olika företag. Syftet med Digital Cellulose Center är att göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av det digitala samhället. DCC har beviljats totalt 36 miljoner kronor från VINNOVA till och med år 2022 då en utvärdering kommer att ske, därefter kan centrumet beviljas finansiering i ytterligare 5 år. VINNOVAs finansiering matchas med en motsvarande summa från de akademiska parterna och deltagande företag vilket innebär att den totala finansieringen under de fem första åren uppgår till 108 miljoner kronor.

Forskningen inom Digital Cellulose Center ska fokusera på området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör elektriskt aktiva cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbara. Detta skulle t. ex. kunna innebära helt nya typer av aktiva förpackningar som kan känna av sin omgivning och ändra sina egenskaper, eller pappersrullar som kan lagra elenergi från solceller och vindkraftverk.

”Digital Cellulose Center är ett väldigt spännande projekt och vi kommer genom det fortsätta driva utvecklingen av pappersindustrin mot nya möjligheter. Vi ser stor potential i de innovativa lösningar, inom exempelvis förpackningslogistik, förnyelsebara material samt energilagring, som kan komma ur denna forskningsmiljö.” säger Anna Jonhed, ordförande i styrelsen för Digital Cellulose Center.

Att kompetenscentret för digital cellulosa bildas kring RISE Acreo och RISE Bioeconomy, LiU och KTH är ingen slump. Sedan tidigare har dessa akademiska parter forskning kring ”digital cellulosa” i andra stora forskningsprojekt med finansiering från Wallebergstiftelsen, SSF och Energimyndigheten.Centralt i detta forskningsarbete har också varit den miljö som finns i Printed Electronics Arena (PEA) (http://www.printedelectronicsarena.com/) i Norrköping, PEA kommer också att vara en viktig del i Digital Cellulose Center. 

För ytterligare information:

Göran Gustafsson
Avdelningschef Tryckt Elektronik på RISE Acreo
+46 705 82 29 04
goran.gustafsson@ri.se (goran.gustafsson@ri.se)