Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cradlenet och RISE inleder partnerskap för cirkulär omställning av Sverige

24 maj 2022, 12:50

Cradlenet och RISE inleder samarbete för att påskynda samhällets och näringslivets omställning till cirkulär ekonomi. Syftet är att hjälpa företag och politiker att påbörja den förändring som krävs för att Sverige ska kunna nå klimatmålen och övriga hållbarhetsmål.

– Cradlenet har utvecklats till en tongivande röst i Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Kombinationen av Cradlenets omfattande och engagerade nätverk med RISE forskning om hållbara affärsmodeller ger goda förutsättningar att gemensamt arbeta för en lönsam cirkulär omställning av svenskt näringsliv och samhälle. Vi gläder oss mycket över det fördjupade samarbetet mellan RISE och Cradlenet, säger Josefina Sallén på RISE, som också tar plats som ny representant för RISE i Cradlenets styrelse.

RISE har sedan flera år varit medlem i Cradlenet och har sedan 2020 även varit representerade i dess styrelse. Partnerskapet omfattar ett operativt och nära löpande samarbete för gemensamma intressen och mål. 

– RISE syfte är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av samhälle och näringsliv och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft. Vi arbetar med långsiktiga projekt och insatser för forskning, innovation och företagsstöd. Cradlenet förenar initiativförmåga, bred samhällsförankring och kommunikativ kapacitet i debatt och praktik. Gemensamt ser vi att cirkulär ekonomi ger enorma affärsmöjligheter samtidigt som det är en existentiell förutsättning för all samhällsutveckling. Vi kompletterar varandra väl och det ska bli roligt att jobba tillsammans för att framtidssäkra Sverige, säger Marcus Linder, chef för Sustainable Business på RISE.

Samarbetet kommer till en början att fokusera på att sprida praktiskt tillämpbara kunskaper och insikter om cirkulär ekonomi från den senaste forskningen från RISE till företag och politiker.

– Inget av riksdagspartierna och få företag har definierat tydliga cirkulära mål. Det finns ett uppenbart kunskapsgap och en bristande ”sense of urgency”. Vi arbetar redan intensivt med att öka medvetenheten om cirkulär ekonomi och dess potential hos företag och politiker på alla nivåer, exempelvis genomför vi coachande möten med samtliga riksdagspartier för att orientera dem om cirkulär ekonomi och har varje vecka kontakt med hundratals företag. Genom samarbetet med RISE kan vi effektivt förmedla de viktigaste aktuella forskningsresultaten till beslutsfattare, säger Elin Bergman, COO i Cradlenet.

Förra veckan larmade WWF och forskare att vi redan i år måste minska koldioxidutsläppen med 20 procent för att ha en chans att nå 1,5-gradersmålet. Veckan dessförinnan konstaterades att Sverige endast är 3,4% cirkulärt i Circularity Gap Report Sweden. Vår totala nationella konsumtion består alltså till 96,6% av jungfrueliga material.

– De globala koldioxidutsläppen kan nästintill halveras genom cirkulär ekonomi. Regeringen har visserligen formulerat en cirkulär vision, men utan att sätta ett nationellt mål, därmed är det ingen som vet när visionen ska nås. Samtidigt pågår en eskalerande global råvarukris. Det finns väldigt mycket bra forskning som inte når ut. Tillsammans med RISE kommer vi därför systematiskt jobba med att konkretisera och kommunicera insikter och metoder som möjliggör omställning till cirkulära affärsmodeller med snabb effekt, säger Carolina Togård, ordförande i Cradlenet.

Cradlenet och RISE ska även initiera och genomföra gemensamma undersökningar och projekt. RISE medverkar sedan tidigare i Cradlenets rapport Circular Economy Outlook där arbetet med nästa upplaga påbörjas hösten 2022. Parallellt engagerar sig RISE även som managing partner i Nordic Circular Hotspot där Cradlenet är en av initiativtagarna.

 

För mer information om samarbetet, kontakta:

Elin Bergman, Cradlenet, 073-966 23 49, elin@cradlenet.se

Josefina Sallén, RISE, 072-208 93 60, josefina.sallen@ri.se

Cradlenet är ett nätverk som hjälper företag och organisationer att accelerera omställningen till cirkulär ekonomi. Visionen är att Sverige senast 2040 ska vara cirkulärt för att vi ska kunna nå det nationella klimatmålet 2045.