Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lars Marklund

Forskare

Tel +46 70 879 70 99

E-post lars.marklund@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Infrastructure Management (104301)

Lars är Teknisk Doktor inom Mark- & Vattenteknik och har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor i drygt femton år, både som konsult och forskare.
Genom sin breda erfarenhet och sin kreativitet blir Lars ofta inkopplad i projekt som kräver innovativa lösningar för komplexa problem. Lars har en ämnesexpertis inom hydrologi/klimat men har även bred kunskap inom samhällsplanering och anläggningsprojekt. Ett arbetsområde som ligger Lars varmt om hjärtat är klimatanpassning där Lars har gjort klimatrelaterade risk- och sårbarhetsanalyser samt tagit fram åtgärdsförslag både inom infrastrukturprojekt och stadsutvecklingsprojekt. Dessutom har Lars utvecklat klimatanpassningsstrategier för befintlig bebyggelse i översiktsplaner samt för den föreslagna höghastighetsjärnvägen Ostlänken.
Andra intresseområden är vattenförsörjning och infrastruktur.
Lars är van att leda innovations- och forskningsprojekt och är programchef för Mistra InfraMaint (smart underhåll av infrastruktur) samt projektledare för innovationsprojektet COINPLACE (använda byggnader mer effektivt genom multifunktionalitet).

Relaterat