Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Visselblåsartjänst

Som intressent till RISE har du en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot lagstiftningen eller mot våra etiska riktlinjer.

Genom att lämna information ger du oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Vid oegentligheter ska vår visselblåsartjänst användas. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

Du når rapporteringsformuläret, som är en del av det kommunikationsverktyg som används inom vår visselblåsartjänst, på https://report.whistleb.com/rise.

WhistleB

WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Det går därför inte att spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.

Mer information

Frågor & svar om WhistleB