Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

En framgångsrik programmodell

Varje programområde består av två delar: "Precompetitive Research" (PCR), som involverar mer grundläggande forskning som inte är utsatt för konkurrens, och "Application Oriented Research" (AOR).

Inom Precompetitive Research genomförs aktiviteter som rör grundläggande frågeställningar. Här ryms också utblickande omvärldsstudier och metodutveckling för test, analys, modellering och simulering som bildar en värdefull verktygslåda som kan tillämpas över hela värdekedjan. Aktiviteterna är indelade i flera forskningsteman som stödjer de applikationsorienterade forskningsprojekten.

Kunskapsplattformen som genereras från PCR-delen kan användas för nya tekniska lösningar och applikationer i ett eller flera AOR-projekt. Dessa är normalt flera kundprojekt, men kan på begäran köras bilateralt.

Resultaten från de applikationsorienterade forskningsprojekten kan efteråt utvecklas vidare för kommersialisering tillsammans med kunder genom bilaterala projekt.

Immateriella rättigheter

PCR-forskningen stöds delvis av offentlig finansiering och därför kommer resultaten att ägas och publiceras av RISE. En publicering kan fördröjas om en baspatentansökan är att föredra för att säkra RISEs och programpartners rätt att fortsätta forska eller använda resultatet i applikationer. Alla parter i ett programområde kommer givetvis att ha en icke-exklusiv fri rätt att använda resultaten.

Applikationsorienterade forskningsprojekt hålls åtskilda från varandra när det gäller immateriella rättigheter och andra sekretessfrågor. Endast företag som går med i konsortiet bakom ett specifikt AOR-projekt har tillgång till alla resultat från projektet. Företagen kan välja att samäga ett patent om detta ansöks om under avtalsperioden.