Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Hållbarhetsdeklarerade projekt

Allt vårt arbete genomsyras av att utveckla lösningar som fungerar för framtiden och stödjer en positiv påverkan på samhället. Varje projekt hållbarhetsdeklareras utifrån hur det bidrar till ett hållbart samhälle och vilka av de globala målen som det stödjer. 

De fyra viktigaste skälen för företag att satsa på hållbarhet

1. Hållbarhet kan vara lönsamt

Företag kan använda hållbarhetskriterier i sina erbjudanden. Acceptansen att betala mer för hållbara produkter ökar, i många organisationer finns redan krav på hållbara produkter.

2. Nya regelverk ändrar spelplanen

Den som är med i programmet är förberedd när nya regelverk kommer. Risken för negativ påverkan minimeras med ett proaktivt synsätt.

3. Nya möjligheter

Genom att se på all verksamhet genom en hållbarhetslins ges insikter till nya möjligheter.

4. Ta en position inom hållbarhet

Företaget och alla dess intressenter skapar värde genom hållbara strategier och handlingar.

Så görs hållbarhetsdeklarationer för projekt

Hållbarhetsdeklaration (HBD) är namnet på RISE metod för att utvärdera projekt ur hållbarhetssynpunkt. Deklarationerna görs kontnuerligt och är väl inarbetade. De hjälper oss att utvärdera projekten så att både genomförandet och resultaten stärker positiv påverkan på hållbarhet och minskar negativ. För mindre projekt görs förenklade deklarationer. 2019 gjorde RISE ca 170 förenklade deklarationer och drygt 30 fördjupade hållbarhetsanalyser. De fördjupade görs av särskilt utbildade hållbarhetsstödjare, det finns cirka 30 stycken på RISE. Analysen visar bland annat hur väl projektet lyckas i relation till FN:s 17 etablerade hållbarhetsmål.

I linje med de 17 globala målen

Deltagande i Forskningsprogrammet Bioekonomi innebär att företaget bidrar till att nå följande globala mål.

  • 9.2: Främja inkluderande och hållbar industrialisering
  • 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
  • 12.5: Minska mängden avfall markant
  • 12.2: Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
  • 3.9: Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar
  • 6.4: Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
  • 8.4: Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
  • 14.1: Minska föroreningarna i haven

 

För information hur RISE jobbar generellt med hållbarhetsfrågor och uppförandekod klicka här. För att läsa mer om de globala målen, klicka här för att komma till UNDP:s svenska sida.

Caroline Ankerfors

Kontaktperson

Caroline Ankerfors

Enhetschef

+46 76 876 71 49

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.