Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Syfte och vision

Syftet med Forskningsprogram Bioekonomi är att bistå svensk och internationell industri att blicka längre fram och identifiera forskningsområden med potential.

Det kan handla om att peka ut en riktning och åtgärder för att ett företag ska behålla sin konkurrenskraft 5–10 år framåt. Eller att identifiera behovet av nya hållbara lösningar för att möta kommande krav på verksamheten. Alla som forskar tillsammans blir starkare.

 

Vi skapar konkurrenskraft med ett hållbarhetsperspektiv genom att forskare i världsklass utvecklar

 • Effektivare användning av material
 • Förädling av produkter till högre värde
 • Restprodukter görs till värdefulla varor

Företag forskar med oss eftersom

 • Den egna kunskapen höjs
 • Kunskap flyttas fram inom nya områden som hållbarhet, mätteknik mm
 • Internationella kontakter erbjuds
 • Finansieringen delas med andra
 • Forskningsresultat nås fortare när mer resurser finns
 • Nya produkter kan marknadsföras tidigare
 • Ett eget specifikt område kan utforskas med bara RISE
 • Existerande patent, affärshemligheter och immateriella rättigheter skyddas
 • Nya patent och rättigheter utfaller enligt tydliga avtal

Det finns företag som betraktar RISE som sin egen utlokaliserade forskningsavdelning.

Caroline Ankerfors

Kontaktperson

Caroline Ankerfors

Enhetschef

+46 76 876 71 49

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.