Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Patent och rättigheter

Alla deltagare i ett konsortium kliver in med sin egen kunskap och kommer ut med mer kunskap att tillämpa i verksamheten. Tillsammans kan både djuplodande, långsiktiga forskningsfrågor lösas och snabba förbättringar av processer uppnås.

Skydda allas rättigheter

En grundförutsättning för att kunna bedriva framgångsrik forskning tillsammans med framgångsrika företag är att deras existerande patent, affärshemligheter och immateriella rättigheter skyddas. Ett av RISE mindre spektakulära kunskapsområden är att hantera rättigheter så att alla är nöjda och vet vad som gäller.

 

PCR = flera tillsammans, AOR = ett företag + RISE

Inom Forskningsprogrammet Bioekonomi används två begrepp för att särskilja gemensam forskning från bilateral, PCR och AOR. 

 

PCR = Pre Competitive Research

Pre Competitive Research, på svenska ungefär ”ej konkurrensutsatt forskning”. Tillsammans utforskas gemensamma grundläggande frågeställningar.

I PCR ryms utblickande omvärldsstudier och metodutveckling för test, analys, modellering och simulering som bildar en verktygslåda som kan användas av alla partner.

Resultaten som nås i den gemensamma PCR-forskningen ägs och publiceras oftast av RISE. Alla som forskat tillsammans i ett konsortium får en icke-exklusiv rätt att använda resultaten. Ibland görs en patentansökan för att säkra RISE och programdeltagares rätt att använda resultatet eller fortsätta forska.

 

AOR = Application Oriented Research

AOR står för Application Oriented Research, på svenska ungefär ”forskning för specifikt ändamål”. Kunskapsplattformen som genereras från PCR-delen kan användas för nya tekniska lösningar och applikationer i ett eller flera AOR-projekt. Ofta är det en utveckling av den gemensamma forskningen som skräddarsys för en partner. Exempelvis forskar man tillsammans om en ny princip för torkning av pappersmassa men var och en utvecklar sin version som passar den egna fabriken och produkterna.

Applikationsorienterade forskningsprojekt hålls åtskilda från varandra när det gäller immateriella rättigheter och andra sekretessfrågor. Endast företag som går med i konsortiet bakom ett specifikt AOR-projekt har tillgång till alla resultat från projektet. Företagen kan välja att samäga ett patent om detta ansöks om under avtalsperioden.

Caroline Ankerfors

Kontaktperson

Caroline Ankerfors

Enhetschef

+46 76 876 71 49

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.