Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nuvarande program 2021–2024

Har du behov som kan lösas med forskning? Vill du vara med och forma framtiden? Det går fortfarande att komma med, det går fortfarande att påverka inriktning.

Hitta ditt område nedan och kontakta forskaren som är ansvarig för innehåll och inriktning.

I Forskningsprogram Bioekonomi är det också möjligt att utforska vad 5G, AI, digitala tvillingar och additiv tillverkning kan tillföra för att minska förbrukning, förbättra processer och skapa nya multifunktionsmaterial.

När RISE växer och och nya kunskapscentra integreras kan också industrin erbjudas nya möjligheter. Ett tydligt exempel är bioraffinaderier där forskningen kan bedrivas parallellt med skogsråvara, jordbruksråvara och avfallsprodukter. Erfarna specialister inom de olika kemiska processerna utmanas att bidra på fler nivåer. Om du berättar om dina utmaningar kan vi visa våra planer i detalj och hur dina behov kan tillgodoses. Kontakta forskningsledaren i det område som är närmast din verksamhet nedan.

Prov undersöks i SAXS/WAXS

Massa och cellulosa

Detta område kommer täckas av tre konsortier med dessa forskningsmål.

MASSAPROCESSER

 • Förbättrad körbarhet för utökad kapacitet
 • Ökad effektivitet inom energiförbrukning och materialanvändning
 • Minskat avtryck av vattenanvändning
 • Minska mängden avfallsprodukter
 • Förbättrat utnyttjande av massa
 • Förbättrad blekning av massa
 • Förbättrade eller helt nya processer för att ge massafibrer högre värde

Massaprocesser, kontakter: Elisabet Brännvall, Tomas Larsson och Ida Kulander

Om forskningsledarna i inlägg på LinkedIn.

 

KEMIKALIEÅTERVINNING OCH VATTENANVÄNDNING

 • Ökad effektivitet inom energiförbrukning och materialanvändning
 • Förbättrad körbarhet för utökad kapacitet
 • Minskat avtryck av vattenanvändning
 • Minska mängden avfallsprodukter
 • Förbättrat utnyttjande och högre värde till biprodukter 
 • Förbättrade processer för att ge massafibrer högre värde

Återvinning och vattenanvändning, kontakt: Marta Bialik och Ida Kulander

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

NANOCELLULOSA

 • Förbättrade processer för produktion av nanocellulosa
 • Utvecklat processer för nya råmaterial för att göra nanocellulosa (inklusive biprodukter från massafabriker)
 • Förbättrade och nya processer för att skräddarsy kvalitéer i nanocellulosa
 • Förbättrade och nya processer för att formulera och forma barriärer, filmer, fibrer och kompositmaterial
 • Utvecklat processer för att skräddarsy egenskaper hos material baserade på nanocellulosa för speciella ändamål

Nanocellulosa, kontakt: Christian Aulin och Rosana Moriana Torro

Om forskningsledarna i inlägg på LinkedIn.

 

Avfall processas till bränsle

Ved- och agrobioraffinaderi

Detta område kommer täckas av fyra konsortier med dessa forskningsmål.

SULFATLIGNIN

 • Förbättrad effektivitet i att separera svartlutskomponenter och sulfatligniner
 • Förbättrade eller nya användningar för att höja värdet på sulfatlignin

Sulfatlignin, kontakter: Maria Sedin, Ewellyn Capanema och Per Tomani

Om en av forskningsledarna i inlägg på LinkedIn.

 

FLEXIBELT BIORAFFINADERI

 • Förbättrade eller nya processer för att höja värdet på trä och restströmmar från processer inom jordbruk
 • Förbättrade processer för kemikalier, oljor och bränslen av lignocellulosa

Flexibelt bioraffinaderi, kontakter: Anneli Sundman och David Blomberg Saitton

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

BIOSLAM OCH SPILLVATTEN

 • Förbättrade eller nya processer som visar på affärsmöjligheter kring återvunna produkter från rening av avloppsvatten
 • Höjd kostnadseffektivitet vid anpassning inför nya och skarpare regler för att behålla licens för verksamheten

Bioslam och spillvatten, kontakt: Lina Lindahl och David Blomberg Saitton

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

INSAMLING KOLDIOXID (CCS)

 • Utveckla genomförbara processer för att samla in biogen koldioxid och ge den värde
 • Förbättrad infrastruktur för industriell verifiering

Insamling koldioxid, kontakt: Jens Wolf 

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

Pappersprover undersöks i ljuslåda

Papper, kartong och mjukpapper

Detta område kommer täckas av fem konsortier med dessa forskningsmål.

DESIGN AV FIBRER OCH ADDITIVER

 • Förbättrad fiberdesign för bättre prestanda hos papper
 • Förbättrade avvattnings- och torkprocesser
 • Optimerade resultat från additiver på produkter och i processer
 • Design som bättre klarar återvinning

Design fibrer och additiver, kontakter: Elisabeth BjörkPaul Krochak 

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

PROCESSER FÖR PAPPERSPRODUKTION

 • Förbättrade avvattnings- och torkprocesser
 • Optimerade resultat från additiver på produkter och i processer
 • Minskad variabilitet i processer och produkter

Processer för pappersproduktion, kontakter: Peter HansenClaes Holmqvist och Paul Krochak

Om forskningsledarna i inlägg på LinkedIn.

 

MJUKPAPPER

 • Förbättrad mjukhet och absorptionsförmåga för mjukpapper
 • Fiberdesign för bättre prestanda hos mjukpapper
 • Förbättrade mjukpappersegenskaper genom prägling och konvertering
 • Optimerad effekt av produkt- och processadditiv

Mjukpapper, kontakter: Aron Tysén och Mattias Drotz

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

VATTENANVÄNDNING I PAPPERSBRUK

 • Optimerad effekt av tillsatser till produkter och i processer
 • Minskad variabilitet i processer och produkter
 • Sänkta indirekta kostnader för vatten
 • Hållbar vattenhantering för minskad förbrukning

Vattenanvändning i pappersbruk, kontakter: Ignacio de san Pio och Paul Krochak

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

RETURPAPPER OCH -KARTONG TILL FÖRPACKNINGAR

 • Förbättrat utnyttjande av återvunna källor
 • Förbättrad design avseende återvinning
 • Förbättrade prestanda hos återvunna produkter
 • Optimerade resultat från additiver på produkter och i processer

Återvinning papper, kartong och förpackningar, kontakter: Annika Bjärestrand och Paul Krochak

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

Program för fallsimulering i utveckling

Förpackningar och material

Detta område kommer täckas av fyra konsortier med dessa forskningsmål.

FÖRPACKNINGAR KARTONG

 • Förbättrad förpackningsprestanda
 • Ökad cirkuläritet för förpackningar
 • Utökad förutsägbarhet vid tryck på ytor
 • Utökad egenskapsrymd förpackningar

Förpackningar kartong, kontakter: Sofia Thorman, Prashanth Srinivasa och Andreas Gabrielsson

Om forskningsledarna i inlägg på LinkedIn.

 

FÖRPACKNINGAR WELLPAPP

 • Förbättrad förpackningsprestanda
 • Optimerad paketering för E-handel och transport
 • Minskad känslighet för påverkan av fukt
 • Förbättrad och förutsägbar kvalité efter tryck
 • Förbättrad kvalité på tryckbläck
 • Utökad egenskapsrymd förpackningar

Förpackningar av wellpapp, kontakter: Johan Alfthan, Li Yang och Astrid Glasenapp

Om forskningsledarna i inlägg på LinkedIn.

 

3D-FORMADE FIBRER

 • Förbättrade kombinationer med massa och fibergjutningsteknik
 • Sänkta produktionskostnader
 • Förbättrade förpackningsegenskaper och utökat användningsområde

3D-formade fibrer, kontakter: Helena Halonen och Astrid Glasenapp

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

BARRIÄRER

 • Utvecklat hållbara barriärer med högsta prestanda och superhydrofobiska ytor
 • Förbättrad kostnadseffektivitet för applicering av barriärer
 • Förbättrade prestanda hos barriärer efter konvertering
 • Förbättrad återvinning av förpackningsmaterial

Barriärer, kontakt: Peter Rättö och Astrid Glasenapp

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

Prover från Weatherometer

Solitt trä och sågverk

Detta område kommer täckas av tre konsortier med dessa forskningsmål.

PROCESSER PÅ SÅGVERK

 • Högre kommersiellt värde av utbytet i sågverket
 • Högre tillgänglighet och produktivitet i sågverket
 • Utökad kontroll av fukt i produktionskedjan för trä

Processer på sågverk, kontakter: Linus HäggAnders Lycken och Hans Holmberg

Om forskningsledarna i inlägg på LinkedIn.

 

MOTSTÅNDSKRAFTIGT TRÄ

 • Förbättrade processer för miljömässigt gynnsam behandling och skydd av trä
 • Förbättrade resultat av behandlingar och skydd av trä som är miljömässigt gynnsamma

Motståndskraftigt trä, kontakter: Mats Westin och Hans Holmberg

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

 

TRÄ, UPPGRADERING AV RESTER

 • Förbättrade processer för återvinning av trä
 •  Nya användningar av återvunnet trä demonstrerade

Trä, uppgradering av rester, kontakter: Fredrik Berthold och Hans Holmberg

Om forskningsledaren i inlägg på LinkedIn.

Fredrik Aldaeus

Kontaktperson

Fredrik Aldaeus

Hållbarhets- och kvalitetschef

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.