Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Nuvarande program 2021–2024

Har du behov som kan lösas med forskning? Vill du vara med och forma framtiden? Det går fortfarande att komma med, det går fortfarande att påverka inriktning.

Hitta ditt område nedan och kontakta forskaren som är ansvarig för innehåll och inriktning.

I Forskningsprogram Bioekonomi är det också möjligt att utforska vad 5G, AI, digitala tvillingar och additiv tillverkning kan tillföra för att minska förbrukning, förbättra processer och skapa nya multifunktionsmaterial.

När RISE växer och och nya kunskapscentra integreras kan också industrin erbjudas nya möjligheter. Ett tydligt exempel är bioraffinaderier där forskningen kan bedrivas parallellt med skogsråvara, jordbruksråvara och avfallsprodukter. Erfarna specialister inom de olika kemiska processerna utmanas att bidra på fler nivåer. Om du berättar om dina utmaningar kan vi visa våra planer i detalj och hur dina behov kan tillgodoses. Kontakta forskningsledaren i det område som är närmast din verksamhet nedan.

MASSA OCH CELLULOSA

Detta område täcks av tre konsortier med dessa forskningsmål.

Massaprocesser

 • Förbättrad körbarhet för utökad kapacitet
 • Ökad effektivitet inom energiförbrukning och materialanvändning
 • Minskat avtryck av vattenanvändning
 • Minska mängden avfallsprodukter
 • Förbättrat utnyttjande av massa
 • Förbättrad blekning av massa
 • Förbättrade eller helt nya processer för att ge massafibrer högre värde

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Kemikalieåtervinning och vattenanvändning

 • Ökad effektivitet inom energiförbrukning och materialanvändning
 • Förbättrad körbarhet för utökad kapacitet
 • Minskat avtryck av vattenanvändning
 • Minska mängden avfallsprodukter
 • Förbättrat utnyttjande och högre värde till biprodukter 
 • Förbättrade processer för att ge massafibrer högre värde

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Nanocellulosa

 • Förbättrade processer för produktion av nanocellulosa
 • Utvecklat processer för nya råmaterial för att göra nanocellulosa (inklusive biprodukter från massafabriker)
 • Förbättrade och nya processer för att skräddarsy kvalitéer i nanocellulosa
 • Förbättrade och nya processer för att formulera och forma barriärer, filmer, fibrer och kompositmaterial
 • Utvecklat processer för att skräddarsy egenskaper hos material baserade på nanocellulosa för speciella ändamål

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

VED OCH AGROBIORAFFINADERI

Detta område täcks av fyra konsortier med dessa forskningsmål.

Sulfatlignin

 • Förbättrad effektivitet i att separera svartlutskomponenter och sulfatligniner
 • Förbättrade eller nya användningar för att höja värdet på sulfatlignin

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Flexibelt bioraffinaderi

 • Förbättrade eller nya processer för att höja värdet på trä och restströmmar från processer inom jordbruk
 • Förbättrade processer för kemikalier, oljor och bränslen av lignocellulosa

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Bioslam och spillvatten

 • Förbättrade eller nya processer som visar på affärsmöjligheter kring återvunna produkter från rening av avloppsvatten
 • Höjd kostnadseffektivitet vid anpassning inför nya och skarpare regler för att behålla licens för verksamheten

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Insamling koldioxid (CCS)

 • Utveckla genomförbara processer för att samla in biogen koldioxid och ge den värde
 • Förbättrad infrastruktur för industriell verifiering

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

PAPPER, KARTONG OCH MJUKPAPPER

Detta område täcks av fem konsortier med dessa forskningsmål.

Design av fibrer och additiver

 • Förbättrad fiberdesign för bättre prestanda hos papper
 • Förbättrade avvattnings- och torkprocesser
 • Optimerade resultat från additiver på produkter och i processer
 • Design som bättre klarar återvinning

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Processer för pappersproduktion

 • Förbättrade avvattnings- och torkprocesser
 • Optimerade resultat från additiver på produkter och i processer
 • Minskad variabilitet i processer och produkter

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Mjukpapper

 • Förbättrad mjukhet och absorptionsförmåga för mjukpapper
 • Fiberdesign för bättre prestanda hos mjukpapper
 • Förbättrade mjukpappersegenskaper genom prägling och konvertering
 • Optimerad effekt av produkt- och processadditiv

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Vattenanvändning i pappersbruk

 • Optimerad effekt av tillsatser till produkter och i processer
 • Minskad variabilitet i processer och produkter
 • Sänkta indirekta kostnader för vatten
 • Hållbar vattenhantering för minskad förbrukning

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Returpapper och -kartong till förpackningar

 • Förbättrat utnyttjande av återvunna källor
 • Förbättrad design avseende återvinning
 • Förbättrade prestanda hos återvunna produkter
 • Optimerade resultat från additiver på produkter och i processer

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

FÖRPACKNINGAR OCH MATERIAL

Detta område täcks av fyra konsortier med dessa forskningsmål.

Förpackningar kartong

 • Förbättrad förpackningsprestanda
 • Ökad cirkuläritet för förpackningar
 • Utökad förutsägbarhet vid tryck på ytor
 • Utökad egenskapsrymd förpackningar

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Förpackningar wellpapp

 • Förbättrad förpackningsprestanda
 • Optimerad paketering för E-handel och transport
 • Minskad känslighet för påverkan av fukt
 • Förbättrad och förutsägbar kvalité efter tryck
 • Förbättrad kvalité på tryckbläck
 • Utökad egenskapsrymd förpackningar

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

3D-formade fibrer

 • Förbättrade kombinationer med massa och fibergjutningsteknik
 • Sänkta produktionskostnader
 • Förbättrade förpackningsegenskaper och utökat användningsområde

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Barriärer

 • Utvecklat hållbara barriärer med högsta prestanda och superhydrofobiska ytor
 • Förbättrad kostnadseffektivitet för applicering av barriärer
 • Förbättrade prestanda hos barriärer efter konvertering
 • Förbättrad återvinning av förpackningsmaterial

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

SOLITT TRÄ OCH SÅGVERK

Detta område täcks av tre konsortier med dessa forskningsmål.

Processer på sågverk

 • Högre kommersiellt värde av utbytet i sågverket
 • Högre tillgänglighet och produktivitet i sågverket
 • Utökad kontroll av fukt i produktionskedjan för trä

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Motståndskraftigt trä

 • Förbättrade processer för miljömässigt gynnsam behandling och skydd av trä
 • Förbättrade resultat av behandlingar och skydd av trä som är miljömässigt gynnsamma

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

 

Trä, uppgradering av rester

 • Förbättrade processer för återvinning av trä
 •  Nya användningar av återvunnet trä demonstrerade

Läs mer i inlägg på LinkedIn.

Caroline Ankerfors

Kontaktperson

Caroline Ankerfors

Enhetschef

+46 76 876 71 49

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.