Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Virtuella fårstängsel testas på Gotland

22 juni 2022, 06:43

Nu inleds ett test av virtuella fårstängsel hos en lammproducent på Gotland. Syftet med testet är att studera hur fåren reagerar på och förstår tekniken. Virtuella stängsel är en ny typ av teknik som har stor potential att underlätta för Sveriges lammproducenter.

- Virtuella stängsel kan göra lammproduktion mer lönsam, hållbar och konkurrenskraftig. Igenväxta och svårtillgängliga marker kan betas och på så sätt öka den biologiska mångfalden samt göra landskapet attraktivare för friluftsliv. Vi ser stora möjligheter med den här tekniken, säger Per Peetz Nielsen, etolog och senior forskare på RISE.

Virtuella stängsel bygger på GPS-teknik med transponderhalsband som loggar djurens position noggrant. En lammproducent kan blixtsnabbt hägna in i princip vilka marker som helst och spara både material- och arbetskostnad för stängsling. Det öppnar även upp för att beta marker som tidigare inte betats på grund av svårigheter att sätta upp stängsel, såsom strandbeten eller mycket steniga områden. Lantbrukaren har dessutom hela tiden kontroll på var djuren befinner sig och kan lätt lokalisera ett bortsprunget djur. Alla dessa parametrar har förutsättningar att leda till en mer kostnadseffektiv lammproduktion.

- Lammproduktionens roll som naturvårdare i våra landskap är ett viktigt argument för att välja svenskt lammkött i kyldisken och virtuella stängsel kan ge möjligheter att ytterligare utveckla naturbetandet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Fredrik Sundblad, branschansvarig LRF Kött.

Förutsättningarna för får- och lammproduktion i Sverige är goda då det i många regioner finns en stark tradition, lämpliga betesmarker och en väl utvecklad infrastruktur. Det finns även kompetens från uppfödning till förädling samt marknad med slakteri och gårdsbutiker. Virtuell stängselteknik ger goda förutsättningar till förbättringar av både intensiv och extensiv betesdrift på naturbetesmarker och åkerbeten. Lantbrukaren kan också “stängsla bort” särskilt känsliga områden med specifika arter som missgynnas av bete under vissa perioder av betessäsongen. Tekniken bidrar dessutom till att öka lammköttsproduktionen vilket gynnar den svenska livsmedelsberedskapen och djuromsorgen.

Testprojektet på Gotland genomförs omkring midsommar på en gård i Öja socken. Detta projekt är finansierat med stöd från Leader Gute.

Presskontakt: Per Peetz Nielsen, etolog och senior forskare på RISE

010 516 69 29, per.peetz.nielsen@ri.se