Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sveriges största öppna kraftsamling inom additiv tillverkning

07 juni 2022, 08:25

Applikationscenter för additiv tillverkning i Göteborg

Nu har Applikationscenter för additiv tillverkning i Göteborg invigts. Detta center ska driva på utvecklingen av additiv tillverkning (3D-printning) inom svensk industri genom att erbjuda utrustning och kompetens på internationell spetsnivå.

- Detta är en milstolpe för svensk industri. Den kraftsamling med företag, akademi och region vi ser här är ett perfekt exempel på hur RISE kan hjälpa näringslivet att stärka sin internationella konkurrenskraft, säger Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion på RISE.

I AM-centret möts industripartners, teknikleverantörer, akademi och den expertis som behövs för att förverkliga och skynda på användningen av additiv tillverkning inom svensk industri. Genom att samla flera testbäddar, aktörer och perspektiv stöttar RISE utvecklingen och industrins hållbara omställning, hela vägen från forskning till kommersialisering.

- Additiv tillverkning är en av de nya resurssnåla tillverkningsmetoder som vid sidan av mer cirkulära materialflöden behövs för att göra den framtida industrin mer hållbar. Satsningen på Applikationscenter för additiv tillverkning både breddar och stärker Västra Götalands position inom innovation och hållbara och digitala tillverkningsmetoder, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

- För att lyckas industrialisera additiv tillverkning måste hela värdekedjan beaktas. Det är praktiskt taget omöjligt för ett företag att täcka alla aspekter i värdekedjan eftersom det kräver betydande investeringar samt omfattande expertis och resurser. Samarbete mellan flera parter är nödvändigt, säger Vladimir Navrotsky, Vice President Technology and Innovation, Siemens Energy

Utöver nya industrinära lösningar är forskningen inom området väldigt viktigt för att ligga i teknikens framkant. Applikationscenter för additiv tillverkning och dess partners kommer att driva regionala, nationella och europeiska forskningsprojekt tillsammans. Den nya kunskapen kommer att omsättas i nya och unika utbildningar för att stötta fler företag i deras additiva resa. 

- Chalmers ser med stor entusiasm på det nya centret. Det kommer att stärka det redan aktiva samarbetet inom additiv tillverkning mellan Chalmers och RISE. Göteborg får en infrastruktur för forskning och utveckling inom additiv tillverkning, från grundläggande processforskning till införande i storskalig industriell drift. Det ger förutsättningar för att regionens industri ska kunna utnyttja teknikens möjligheter till fullo, säger Johan Malmqvist, professor och Head of Division Product Development vid Chalmers.

En mycket viktig funktion för Applikationscenter för additiv tillverkning är att hjälpa små och medelstora företag att vara delaktiga i utvecklingen. Modul-System är ett företag med huvudkontor i Göteborg, en av världens ledande leverantör av inredningar för servicebilar, och har valt att bli partner i Applikationscenter för additiv tillverkning.

- AM-center ger oss mer muskler och möjligheter, bland annat genom att kunna lära av RISE och övriga partner i centret. Att ta del av och dela kunskap inom centret kommer att göra att vi kan utvecklas snabbare inom additiv tillverkning, säger David Mickelson, VD på Modul-System.

Fakta om Applikationscenter för additiv tillverkning

Applikationscenter för additiv tillverkning drivs av RISE tillsammans med 16 partners: AddUp, Alfa Laval, Chalmers Tekniska Högskola, Digital Metal, DNA.am Ltd, Ericsson, Höganäs, Materialise, Modul-System HH, MSC.Software Sweden, Nikon Metrology Europe, RENA Technologies Austria, Ringhals AB (Vattenfall), Siemens Energy, Volvo Cars och Volvo-koncernen. Centret stöds av Västra Götalandsregionen, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är fysiskt placerat hos RISE i Mölndal men nyttjar hela forskningsinstitutets bredd. Läs mer på:  ri.se/am-center

Presskontakt:

Seyed Hosseini, ansvarig för Applikationscenter för additiv tillverkning, RISE

seyed.hosseini@ri.se, +46 70 780 61 69