Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sverige bör vara innovationsledande i den globala halvledarindustrin

07 februari 2022, 12:00

Bristen på halvledare i världen har satt fokus på frågan om Sveriges roll i halvledarindustrin. En ny rapport från RISE visar att Sverige bör satsa på att stärka innovationssystemet för halvledare och nanoteknik.

- Vår analys visar att Sverige har mycket att vinna på att stärka innovationssystemet och forskningen kring halvledare. Vi är redan idag framstående på flera områden och svensk industri är beroende av att vara delaktiga i den globala marknaden för halvledare, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef på RISE.

Halvledare är en av de mest globala och mest komplexa ekosystemen som finns, där de ingående delarna i en integrerad krets kan passerar tiotals landsgränser innan den når slutkund. Under hela 2021 har det varit brist på halvledare i världen. Bristen har påverkat svensk

tillverkningsindustri som tvingats till produktionsstopp. Mycket tyder på att bristen kommer att hålla i sig under större delen av 2022, och troligen ännu längre. Erfarenheter från tidigare bristsituationer är att de ofta följs av en överproduktion som i sin tur får helt andra effekter.

- Vi behöver en nationell strategi för halvledarteknik och halvledarmaterial som utvecklas i samverkan med aktörer som universitet, institut, små och stora företag, samt offentlig sektor på regional, nationell och europeisk nivå. Vi behöver också en svensk organisation som representerar våra halvledarintressen i de europeiska och globala halvledarekosystemen, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef på RISE.

Rapporten pekar på att Sveriges styrkor i halvledarekosystemet finns inom akademisk forskning och halvledardesign. Därtill kommer också en styrka inom specialiserad halvledarproduktion. De stora bolagen i toppen av näringskedjan bidrar med kravställning och kompetens inom telekom, transport och industritillämpningar. Rapporten påtalar också behovet av en nationell testbädd för pilotproduktion, som kan stödja startups och hjälpa dem nå ut på världsmarknaden med sina innovationer.

- Rapporten visar också att en storskalig svensk produktion av halvledare inte är avgörande för svensk industri. För de svenska stora OEM-bolagen är det sannolikt strategiskt viktigt att det finns storskalig halvledarproduktion någonstans i Europa, men det spelar mindre roll om denna finns i Sverige eller i något annat EU-land, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef på RISE.

Länk till rapporten:

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/sverige-i-halvledarvarlden-anal…

Kontakt:

Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef, RISE

070-519 04 91, per-olof.sjoberg@ri.se