Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sensorer och datainsamling ska bidra till att utveckla svensk skola

22 maj 2018, 07:37

Kan man utveckla skolan, och göra det möjligt för elever att lära sig mer och bättre med hjälp av sensorer och datainsamling i klassrum och skola? Det Vinnovafinansierade projektet IoT Hub Skola, med en budget på 24 miljoner, ska svara på den frågan. Projektet sker i samverkan mellan RISE, Kungsbacka, Västervik, Lidingö, Skellefteå, NTI-gymnasierna, Stockholms Universitet och Microsoft. Det startar till sommaren och pågår under tre år.

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på RISE, leder projektet och ser många fördelar med ny teknik som samlar in, analyserar och återkopplar data om elever.

- Vi tror att det finns mycket att lära sig genom att förstå skolans processer bättre. Genom sensorer, högfrekvent mätning och analys kan vi bygga ny kunskap om hur undervisning sker, hur skolan är organiserad och bidra till den svenska skolans utveckling, säger Carl Heath.

- Om du till exempel skriver matteprov i ett klassrum med buller utanför så kommer det påverka resultatet. Om vi samlar in data om buller i olika klassrum kanske bullrar det inte så mycket från vägen vid en viss tid - kan man lägga schema efter det, säger Åsa Blide Larsson, utvecklingsledare i Kungsbacka kommun.

- Genom att utnyttja möjligheter som Internet of Things, IoT, för med sig blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag. Data som tillgängliggörs från IoT, i kombination med andra datakällor och god visualisering, gör det möjligt att se processer och förlopp på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Samtidigt kommer vi, med hänsyn till elevers och skolpersonals integritet, hela tiden göra en avvägning över den mängd data vi samlar in och den nytta datan har, säger Carl Heath.

Projektet IoT Hub Skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan. Detta kommer att åstadkommas genom tre parallella processer:

· ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, modeller och juridik
· Iterativ testning och analys
· utveckling och upprättandet av en IoT hubb för skolan.

För mer information kontakta:

Carl Heath, ansvarig för Digitalisering och lärande på RISE: 070-240 20 37, carl.heath@ri.se