Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE vinnare i den nationella innovationstävlingen Vinter

13 april 2022, 08:45

Rickard Brännvall, Helena Linne och Fatemeh Rahimian, RISE

Tävlingen Vinter drivs av Vinnova och syftar till bättre nyttogörande av hälsodata med fokus på typ 1 diabetes.  RISE vann med sitt bidrag baserat på integritetsbevarande teknik med inbyggt dataskydd, så kallad "privacy by design".

Vinter har två tävlingskategorier, infrastruktur och tjänst. RISE vann i kategorin infrastruktur med lösningen Encrypted Health AI. ”Med en lösning som skänker lugn och tillit både till personer med diabetes och lagstiftare, skyddar man innovatörers algoritmer och begränsar obehörig delning eller bearbetning av data”, säger juryn i sin motivering.

- RISE har en bred expertis inom området och vi är glada och stolta över att kunna bidra till säkrare datadelning i Sverige. Det gäller såväl hälsodata som data från övriga delar av det offentliga Sverige. Regeringens proposition för hur den offentliga sektorn ska tillgängliggöra data för vidareutnyttjade är ett tecken i tiden för just detta. Öppna data är ett viktigt steg i den digitala omvandlingen av samhället, säger Sverker Janson, tf avdelnigschef för Datavetenskap på RISE.

Privacy by design är ett sätt att skydda data genom sättet datahanteringen är fundamentalt uppbyggt, och innefattar ett flertal tekniker. Fullt homomorfisk kryptering är en sådan teknik som spås få större användning i framtidens system där känsliga data hanteras. I det digitala landskapet över parter som hanterar hälsodata, exempelvis tjänsteleverantörer med hälsoappar, användare och i framtiden kanske också sjukvården, finns stora fördelar just med att dela hälsodata. Till fördelarna räknas att patienter får mer kunskap om sin sjukdom och lättare utifrån beräkningar med till exempel AI kan kontrollera sin sjukdom. Detta leder till en känsla av större autonomi och minskad oro, och möjlighet till färre sjukvårdsbesök, tillbud och komplikationer.

- RISE som oberoende forskningsinstitut är en anförtrodd partner med stor erfarenhet och kompetens inom datasäkerhet. Den teknik som RISE lag använde i tävlingen gör det möjligt att kombinera datatillgång och delning med starkt integritetsskydd, säger Sverker Janson, tf avdelningschef för Datavetenskap på RISE.

Länkar till Vinnovas nyhet och regeringens proposition:

https://www.vinnova.se/nyheter/2022/04/vinnare-utmanar-system-kring-kan…

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/rattsligt-stod-for-o…

För mer info:

Rickard Brännvall, senior forskare RISE

rickard.brannvall@ri.se, 073-075 37 13, 010-228 44 46