Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Öppna plattformar ska öka innovationsförmågan och höja konkurrenskraften inom fastighetsautomation

21 september 2021, 10:17

Öppna plattformar för fastighetsautomation kan bidra till en jämställd marknad för hållbara systeminnovationer, smart styrning samt lägre och mer flexibel energianvändning i fastigheter. Ett samarbetsprojekt med 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare tar klivet mot öppna plattformar och datamodeller inom fastighetsautomation.

En utmaning för fastighetsbranschen är att utvecklas tillsammans med de ökande digitaliseringsmöjligheterna. Fastighetsautomationssystem är på väg att bli både uppkopplade och smarta med bland annat maskininlärning och avancerad optimering. Men befintliga slutna system begränsar möjligheten att vidareutveckla styrningen av fastigheter eftersom nya innovationer i form av datadrivna tjänster har svårt att driftsättas i eller vid sidan av befintliga system.

- Europeiska fastigheter står för cirka 40 procent av samhällets energianvändning. Det pratas ofta om att driftsoptimering kan reducera byggnaders energianvändning med ca 30 procent. Men idag saknas infrastruktur som möjliggör en snabbare uppskalning av energi- och flexibilitetstjänster. Det är den här infrastrukturen som vi ska bygga i projektet. Den långsiktiga visionen är att möjliggöra installation av datadrivna i fastigheter lika enkelt som man installerar en mobilapp på telefonen, säger Sofia Stensson, forskare på RISE.

Samverkansprojektet Öppna plattformar för fastighetsautomation ska skapa förutsättning för uppskalning genom harmonisering av branschstandarder. Projektet startar i och med konsortiets kickoff den 22 september. Alla 24 deltagare samlas för första gången. Fastighetsägarna är en av de centrala behovsägarna, vars problem projektet ska lösa.

- Som fastighetsägare ser vi ett ökat behov av flexibilitet i våra system, processer och tjänster. Våra affärer och interna behov har medfört att vi lägger stor vikt på innovativa processer som inte är möjliga utan samkörning av flera applikationer. Detta medför att vi inte kan ha ett leverantörsberoende och vi är därmed i behov av öppna plattformar, säger Melissa Eklund, fastighetsutvecklare teknik på Vasakronan.
 

- Öppna digitala plattformar skapar möjligheter för innovativa, replikerbara och kostnadseffektiva lösningar att snabbare nå marknaden. Öppna plattformar ger fler aktörer möjlighet att bygga och lansera bättre verktyg för till exempel styr- och reglerteknik, underhåll samt visualisering som kan accelerera omställning mot energieffektivitet. Vi ser öppenhet som en otroligt viktig egenskap för att snabbare gå mot avancerade digitala tjänster och systeminnovationer. Samtidigt måste vi överbrygga eventuella kulturella hinder, som kan hämma innovation och samverkan, mellan branscher, säger Sofia Stensson.

 

Fakta
Projektet pågår under två år och finansieras av Vinnova samt genomförs med flera uppskattade projektpartners: ABB, Akademiska hus, Bengt Dahlgren, Ecoguard, Egain, ElectriCITY, IDUN, IMI Hydronics Engineering, Installatörsföretagen, KTC, Moldeo, NIBE, Nordomatic, Rebase/Greenlytics, Renbloc, Riksbyggen, Sensative, Siemens, Skanska, Stockholm Exergi, Swegon, Systemair, Vasakronan och Öresundskraft.
För mer information, kontakta gärna
Sofia Stensson, ansvarig för projektet och forskare på RISE
070 594 55 08 eller sofia.stensson@ri.se