Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Ny studie: Lång livslängd och hög kvalitet viktiga faktorer i cirkulära affärsmodeller

29 april 2024, 11:31

Wasa Kredit, Länsförsäkringar och RISE har med forskningsmedel från Länsförsäkringar Forskningsfond genomfört en lönsamhetsstudie och jämfört affärsmodellen prenumerationstjänster med en linjär affärsmodell. Studien visar att lång livslängd och hög kvalitet är viktiga faktorer för lönsamhet i cirkulära affärsmodeller. 

Syftet med studien har varit att identifiera vilka faktorer som påverkar lönsamhetspotentialen med den cirkulära affärsmodellen prenumerationstjänster. Det är en cirkulär affärsmodell där företag erbjuder sina produkter som tjänster snarare än att sälja dem som traditionella produkter. I stället för att köpa en produkt äger kunden den under en viss tid och betalar för användningen eller tillgången till produkten.  

- Det är ett faktum att det krävs ett mer cirkulärt samhälle där material används effektivare, och där nya tekniska lösningar är viktiga för att möta Agenda 2030:s mål. Nu behövs aktiva finansaktörer för att bidra till små- och medelstora företags omställning genom finansiering, säger Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig på Wasa Kredit. 

Forskningsstudien har innehållit både en litteraturstudie och intervjuer med företag av olika storlekar som inom sin verksamhet haft både linjära och mer cirkulära affärsmodeller. Studien visar att produkter som är designade för en längre livslängd lämpar sig bäst för att ställa om till prenumerationstjänster.  

- Omställningen till en mer cirkulär ekonomi innebär både risker och möjligheter för bolagen vi investerar i och frågan kommer bli allt viktigare framöver. Rapporten bidrar till att öka vår förståelse för vad som påverkar lönsamheten vid övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller. Samtidigt finns det mycket kvar att utforska och det är tydligt att forskningen inom det här området behöver fortsätta, säger Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning.  

Det verkar också som om modeller som vänder sig till företagskunder (B2B) är enklare att få lönsamhet i, speciellt när tjänsten kan kopplas till problemfri användning (också kallat ”uptime”) och/eller när kunder har kapitalbegränsning.   

-  En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är också att det saknas jämförande forskning inom området, speciellt kvantitativa studier, säger Ann-Charlotte Mellquist, enhetschef Beslutsstöd för hållbarhet, senior forskare på RISE. 

Projektet har pågått från november 2023 – april 2024 och intervjuerna för studien genomfördes januari – februari 2024. 

 

 

För mer information kontakta:  

Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig på Wasa Kredit  

telefon: +46 73 867 62 38, mejl: amina.bangskanse@wasakredit.se 

 

Ann-Charlotte Mellquist, enhetschef Beslutsstöd för hållbarhet, senior forskare på RISE  

telefon: +46 10 228 40 05 / +46 702 656 560, mejl: ann-charlotte.mellquist@ri.se 

 

Johanna Stål, kommunikationschef på RISE 

telefon: +46 10 516 66 43, mejl: johanna.stal@ri.se 

 

Ylva Klingvall, chef kommunikation och varumärke på Wasa Kredit 

telefon: +46 70-237 42 80, e-mejl: ylva.klingvall@wasakredit.se  

 

Om Wasa Kredit 

Wasa Kredit är ett svenskt finansbolag som är helägt av Länsförsäkringar Bank och ingår i Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder digitala finansieringstjänster till företag genom leasing, hyra och avbetalning samt avbetalningar, lån och kreditkort till privatpersoner. Wasa Kredit har sitt huvudkontor i Stockholm, med lokalkontor i Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro. Läs mer på www.wasakredit.se. 

 

Om RISE 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra drygt 3300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se  

 

Om Länsförsäkringar Forskningsfond 

Länsförsäkringar Forskningsfond är en stiftelse med egen styrelse som bildades 1994. Syftet är att stödja forskning som kan förebygga skador i samhället och skapa trygghet för människor i vardagen och skapa morgondagens trygghetslösningar.