Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny certifieringsregel för relining

20 juni 2016, 06:00

​SPs certifieringsenhet har i samverkan med BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter, tagit fram en ny certifieringsregel, CR 072, för två reliningmetoder. Certifieringsregeln möjliggör P-märkning av installation liksom produkter via SP.
– Vi vill dock påpeka att certifieringsregeln inte gäller för relining av rörsystem för tappvatten, säger Ronald Green, produktcertifierare på SP.

SPs certifieringsenhet har i samverkan med BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter, tagit fram en ny certifieringsregel, CR 072, för två reliningmetoder. Certifieringsregeln möjliggör P-märkning av installation liksom produkter via SP.

Metoderna gäller för rör och rördelar till spill- och dagvatten i fastighet enligt följande:

· Invändig beläggning av sprutad polymer
· Infodring med flexibla foder impregnerade med härdpolymer

Denna certifieringsregel omfattar teknisk information för självbärande reliningsystem med invändig beläggning eller flexibelt foder avsedd för användning vid invändig renovering av dag- och spillvattensystem i normal bostadsmiljö inom byggnad.

– Vi vill dock påpeka att certifieringsregeln inte gäller för relining av rörsystem för tappvatten, säger Ronald Green, produktcertifierare på SP.

En P-märkt byggprodukt ger byggherren och fastighetsägaren trygghet i sitt produktval.

Med P-märket intygar SP att produkten uppfyller Boverkets byggregler för den avsedda användning som beskrivs i certifikatet.

För mer information, kontakta Ronald Green, tel: 010-516 63 15, ronald.green@sp.se