Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny certifiering av integriteten i digitala tjänster

23 mars 2022, 07:00

Vårt samhälle blir alltmer datadrivet och beroende av digitala tjänster. Men en utmaning är att stärka användarnas integritet samtidigt som näringslivets innovationskraft främjas. Projektet Sjyst data! som koordineras av RISE ska nu ta fram en certifiering som visar vilka datadrivna tjänster som uppnår en god integritet.

– Vi tänker oss en slags kravmärkning för digitala tjänster. Med tanke på vilken djungel det är bland appar och digitala tjänster så behövs ett sätt som gör det enkelt för användaren att välja alternativ där man vet att ens personliga data hanteras korrekt och etiskt, något som saknas idag. Företag som vill utveckla datadrivna tjänster med respekt för användarnas integritet ska kunna använda märkningen för att signalera det, som ett slags kvalitetsstämpel, säger Håkan Cavenius, RISE

Projektet Sjyst data! har pågått sedan 2015 och går nu in i sin tredje fas. Förutom certifieringen kommer projektet att etablera ett kunskapscenter, ett slags labb eller “sandbox” dit företag kan vända sig för stöd kring integritet och dataskydd i sin innovationsprocess för digitala tjänster.

- Våra partners, stora som små företag, känner ofta osäkerhet kring integritet och dataskydd vilket hämmar utvecklingen av nya datadrivna tjänster som skulle varit till nytta för såväl användare som samhälle. Därför är både kunskapscentret och certifieringen viktiga steg för att öka datadriven innovation och tjänsteutveckling, säger Christina Lagerstedt, RISE.

En av projektets partners, mobiloperatören Tre pekar på osäkerheten inom den datadrivna marknaden.

- För oss och många andra företag är det ofta en utmaning att hantera persondata när man skapar nya tjänster. Införandet av GDPR gör situationen mycket mer komplicerad vilket begränsar oss i utvecklingen av nya tjänster som är av nytta för både samhälle och användare. Både Sjyst data! labbet och certifieringen skulle hjälpa oss i vårt framtida innovationsarbete, säger Marc Rappe, produktchef på Tre.

Sjyst data! finansieras av Vinnova och koordineras av RISE. I projektgruppen ingår Bumbee Labs, iGrant.io, IAB Sverige, Kantar, Lunds universitet, Malmö universitet, MyData, Nordiska Museet, Pinteg, Priva Innovation, Sandvine, SEB, Stockholms Läns Museum, SWEDMA, Södertörns högskola, Telia, Tre och Västernorrlands museum.

Kontakt:

Håkan Cavenius, forskare RISE, 073-065 18 93, hakan.cavenius@ri.se

Christina Lagerstedt, forskare RISE, 010-228 41 38, christina.lagerstedt@ri.se