Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Ny branschorganisation för Sveriges jordproducenter

17 juni 2024, 07:13

Ett flertal aktörer har nu bildat branschorganisationen Sveriges Jordproducenter. Målet är att samla Sveriges producenter och intressenter av jordar och substrat kring viktiga branschöverskridande frågor.

Initiativet till branschorganisationen har tagits av Hasselfors Garden, Econova Garden, Rölunda produkter, BARA Mineraler, ABT bolagen, Aros maskin och Emballage samt RISE. RISE roll är att starta upp, koordinera och driva branschorganisationen.

-  Jord och substrat utgör själva grunden för allt grönt och blomstrande omkring oss. Genom att främja samarbeten mellan företag, forskare och praktiskt verksamma ska Sveriges Jordproducenter vara ett nav för kunskap och innovation, säger Anna Pettersson Skog från RISE.

Oavsett om det gäller att skapa frodiga rabatter, återanvända schaktmassor, eller att utveckla grönområden i staden, är kvaliteten på jorden avgörande för framgång. Sveriges Jordproducenter ska vara en branschorganisation och ett kunskapscenter för branschföreträdare och intressenter som tillverkar – eller följer utvecklingen av - jordar och substrat till grönytor, växtproduktion och odling. Exempel på viktiga frågor som organisationen kommer att kunna hantera är olika former av riktlinjer och krav, hur vi förhindrar kontaminering av invasiva arter, föroreningar och bekämpningsmedel, samt hur man kvalitetssäkrar produkterna.

- Som grundläggande resurs för grön infrastruktur och dagvattenhantering i våra städer spelar jordar och substrat en avgörande roll för att bevara miljön och främja hållbar utveckling. Genom att vårda och förbättra jordens kvalitet kan vi öka den biologiska mångfalden, minska erosionen och säkra vattenresurserna för framtida generationer. På så sätt bidrar detta till en hållbar utveckling av våra städer, säger Anna Pettersson Skog från RISE.

Branschorganisationen Sveriges Jordproducenter är i ett uppstartsskede och rekryterar nu medlemmar och andra intressenter. Man kommer att närvara vid mässan Elmia Garden 2–3 oktober och planerar en första medlemsträff den 12 december 2024.

Läs mer:  www.sverigesjordproducenter.se

Kontakt: Sten Stenbäck, RISE, sten.stenbeck@ri.se

 

image received via email