Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

​Nationellt uppdrag kring elektriska fordon till RISE

23 maj 2017, 10:45

22 maj träffade närings- och innovationsminister Mikael Damberg ledande företrädare från fordonsindustrin, universitet och Göteborgs stad för att diskutera insatser för en stärkt fordonsindustri. Ett resultat av mötet är att RISE får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans.

– Vi ser mycket stora möjligheter för Sverige att leda utvecklingen inom elektromobilitet och RISE har en central roll att spela. Att vi får uppdraget bygger på kombinationen av kompetens, test- och demoresurser, erfarenhet och möjlighet att samla nyckelaktörer kring en gemensam utmaning, säger RISE vd Pia Sandvik.

Fordonsindustrin genomgår en radikal omvandling till elektrifierad mobilitet, där utvecklingen går snabbt och alla världens fordonstillverkare arbetar med att vara först ute med den nya tekniken. Sverige har en tradition av stark fordonsindustri och givetvis en mycket stor samlad kompetens. Men det är vi inte ensamma om.

– I den globala konkurrenssituationen finns många som redan har eller snart kommer att ha samma kompetens inom elektromobilitet som Sverige men vår kultur av samarbete och innovation är unik. Det är därför som en satsning av detta slag i Sverige är helt rätt, säger Henrik Svenningstorp som ska leda projektet

Hans uppgift är att ta fram ett förslag på hur industrin, det offentliga och akademin tillsammans kan stärka forskning och utveckling inom området genom att etablera en helt ny, unik testbädd där de stora fordonstillverkarna samutnyttjar kompetens och forskningsinfrastruktur med universitet och högskolor och offentliga aktörer.

Ledande företrädare för CEVT, Scania, Volvo AB och Volvo Cars, samt Chalmers, Uppsala universitet, Linköpings universitet, RISE, Swedish Electro Mobility Center och Göteborgs stad var med på mötet i dag, för att diskutera och ge sitt stöd till satsningen.

– Den stora fördelen med en gemensam satsning är förstås att det är mycket mer effektivt att investera i gemensam kapacitet och labb eftersom det är svårt, nästan omöjligt att bygga individuellt med tanke på den höga utvecklingstakten inom elektromobilitet. RISE oberoende och kapacitet att utveckla och driva testbäddar gör att vi kan skapa den plattform som behövs för att driva samarbetet vidare, säger Henrik Svenningstorp.

De områden projektet nu inleder arbete med är främst förslag på investeringsstrategi, affärsstrategi och lokalisering. Målet är att kunna presentera förslag under hösten för att sedan kunna gå vidare till beslut.

Kontakta gärna Henrik Svenningstorp om du har frågor eller vill veta mer om elektromobilitetssatsningen!
tel. +46 721 84 39 58