Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Dricksvatten

Nya Dricksvattendirektivet – Vad tycker du?

Nu har vi alla chansen att tycka till om det nya dricksvattendirektivet. Torsdag 19 oktober öppnade remisstiden för artikel 11 av vårt nya gemensamma dricksvattendirektiv. 

Europiska kommissionen har publicerat utkasten för vad de kallar ”Have Your Say” mellan 19 oktober och 16 november 2023. Under dessa fyra veckor kan alla som så önskar kan lämna sina åsikter på vad som står i direktivet. I utkasten kan vi läsa att direktivet ska träda i kraft 20 dagar efter att det publiceras, vilket är i början på 2024. Sedan är det gällande från och med 31 december 2026 för nya produkter som placeras på marknaden. Befintliga typgodkända produkter på marknaden ska vara certifierade senast 31 december 2030.

Om du vill läsa utkasten till direktivet så hittar du dem online på Publicerade initiativ (europa.eu). Lättast hittar du de 6 akterna med bilagor genom att söka på dricksvatten som nyckelord och då får du upp de 6 akterna kopplade till Material i kontakt med dricksvatten. Akterna tar upp olika delar så beroende på vad som intresserar dig kan du välja vilken/vilka du vill läsa och lämna kommentarer på. De 6 akterna kan grupperas enligt nedan:

Positivlistor och hantering av dem

Dricksvatten – metoder för att testa och godkänna ämnen, sammansättningar och beståndsdelar

Dricksvatten – ändring av listorna med godkända utgångsämnen, sammansättningar eller beståndsdelar

Dricksvatten – förfarande för bedömning av överensstämmelse för produkter i kontakt med dricksvatten

Analysmetoder och utförande

Dricksvatten – förfarande och metoder för att testa och godkänna material i kontakt med dricksvatten

Certifieringsprocessen och märkning av produkterna

Dricksvatten – förfarande för bedömning av överensstämmelse för produkter i kontakt med dricksvatten

Dricksvatten - märkning av produkter i kontakt med dricksvatten

Detta är vår chans att påverka vad vi sedan måste följa och rätta oss efter i vår vardag. Har du tankar om vad som finns med på positivlistan eller hur lång tiden för omställning är? Ta chansen att lämna in dina tankar och idéer. Varför inte kontakta din branschorganisation för att se om det lämnas in kommentarer gemensamt för din bransch.

Har du funderar på något gällande de nya kraven som kommer så är du alltid välkommen att kontakta oss på RISE. Som vi sa på vårt webinarie så finns vi här som en guide genom djungeln av krav och regler.

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.