Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
DVD dricksvattendirektivet

Nya dricksvattendirektivet: Säkrare dricksvatten genom tuffare krav?

Vi är många som blir påverkade av det nya dricksvattendirektivet när den nya tilltänkta certifieringsordningen för produkter i kontakt med dricksvatten är klar. För dig som tillverkar produkter i kontakt med dricksvatten är det många nya krav att uppfylla och tänka på. På RISE förbereder vi oss på att hantera ökande provvolymer.

Vårt nya dricksvattendirektiv som trädde i kraft i januari 2021 innebär nya krav och regler för producenter av produkter som kommer i kontakt med dricksvatten. Direktivet fastställer kvalitetsnormer och säkerhetskrav för dricksvatten som tillhandahålls till allmänheten i EU-länderna. Men vad betyder detta för oss i vår vardag? Dricksvattendirektivet innebär bland annat att tillverkare av material och produkter i kontakt med dricksvatten behöver vara säkra på att deras produkter uppfyller de tuffare kraven. Detta för att säkerställa att deras produkter är säkra och uppfyller gällande regelverk.

Positivlistor: bättre kontroll men innebär också utmaningar

En av de största förändringarna i det nya direktivet är införandet av EU gemensamma positivlistor, det vill säga listor över godkända substanser, beståndsdelar och sammansättningar som får användas i kontakt med dricksvatten. Detta innebär att alla substanser som används för att tillverka produkter som kommer i kontakt med dricksvatten måste vara listade och godkända av EU-kommissionen innan de kan användas i material som ingår i produkter som säljs på den europeiska marknaden. Detta är ett betydande steg framåt för att förbättra säkerheten för konsumenter eftersom det säkerställer att endast säkra material används för att tillverka produkter i kontakt med dricksvatten.

Det är inte bara de gemensamma positivlistorna som blir nytt, utan även tuffare gränsvärden för kemiska ämnen som kan läcka ut i dricksvattnet från produkterna. Detta innebär att kraven på provning och testning av material och produkter ökar. För tillverkare blir följden att produkterna nu måste certifieras för att få användas. Nuvarande typgodkännande räcker inte längre och detta kan innebära utmaningar för tillverkare.

Hur förhåller vi oss på RISE till det nya dricksvattendirektivet?

Dricksvattendirektivet innebär utmaningar som både branschen i stort och vi på RISE måste rusta oss för. För branschen innebär det att den just nu håller på att förbereda sig inför att behöva testa fler olika produkter. Som en följd av detta håller vi på RISE just nu på att förbereda oss inför en större mängd testning och certifiering. RISE deltar även löpande i samtal med en rad olika aktörer för att hitta och hantera utmaningar samt för att kunna stötta alla delar i försörjningssystemet för dricksvatten samt fastighetsinstallationer. I dagsläget väntar vi allesammans på att ytterligare information ska komma från såväl EU som svenska myndigheter. Fram tills att den informationen följer vi utvecklingen med stort intresse. Förhoppningen är att ny information har kommit till hösten. I samband med detta kommer RISE anordna ytterligare ett webbinarie i vår serie kring dricksvattendirektivet. Vi kommer skicka ut inbjudan för webbinariet under våren. Är intresserad att vara med så går det bra att ta kontakt med oss.

RISE har specialiserat sig på provning inom materialvetenskap och kemiska analyser, bland annat inom området för material i kontakt med dricksvatten. Vi kan hjälpa företag med hela kedjan från första provning till certifiering. Välkommen att ta kontakt med oss och våra experter för vägledning och provning kopplat till det nya dricksvattendirektivet samt andra krav som hållbarhet och beständighet hos produkterna.

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.