Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
I livsmedelsbutiken

Ny metodik från RISE förenklar klimatberäkningar för livsmedelsföretag

RISE expertis och långa erfarenhet av både forskning om och tillämpning av LCA och beräkning av klimatavtryck av livsmedelsprodukter har bidragit till utformningen av en ny, branschgemensam, metodik för att göra klimatberäkningar för ett livsmedel. 

Livsmedelsaktörer i Sverige vill både kunna vägleda konsumenter till en mer klimatsmart (mindre klimatintensiv) livsmedelskonsumtion, och själva arbeta med egna klimatförbättrande åtgärder samt kunna jämföra klimatprestanda mellan olika leverantörers livsmedelsråvaror och produkter. För att möjliggöra detta behövs framför allt samsyn i hur man ska agera för att generera information om olika livsmedels klimatpåverkan. Därför har RISE nu på uppdrag av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel tagit fram en branschgemensam metod för att beräkna klimatavtryck av livsmedelsprodukter (RISE, 2024:29). 

RISE inledde arbetet med att under våren 2023 ta fram en underlagsrapport om status av befintlig metodik och standarder för beräkning av klimatavtryck på livsmedelsprodukter, även detta på uppdrag av Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Baserat på underlagsrapporten samt med inspel och feedback från en referensgrupp ur Livsmedelsföretagens Hållbarhetsnätverk och Svensk Dagligvaruhandels Hållbarhetsråd har nu en branschgemensam klimatberäkningsmetodik tagits fram.  Representanter från Lantmännen, Kavli, Arla, Orkla, Arvid Nordquist, Nestlé, ICA, Coop och Axfood har ingått i referensgruppen.

Rapporten ger en förenklad branschgemensam klimatberäkningsmetodik, en best-practice-metodik, som tydligt ska vägleda branschen till ett gemensamt harmoniserat tillvägagångssätt vid beräkningar av klimatavtryck av livsmedelsprodukter. 

RISE expertis och långa erfarenhet av både forskning om och tillämpning av LCA och beräkning av klimatavtryck av livsmedelsprodukter har bidragit till utformningen av metodiken. Alla parametrar i livsmedlets värdekedja som måste ingå i ett klimatavtryck definieras samtidigt som metodiken ska vägleda branschen till att utan alltför stor insats kunna genomföra klimatberäkningar, nu baserat på en och samma beräkningsmetodik. 

Metodikrapporten ger information om beräkning av produktrepresentativa samt generiska klimatavtryck av livsmedel. För beräkning av produktspecifika klimatavtryck hänvisas till ISO-standarden för beräkning av klimatavtryck på produkter, ISO 14 067: 2018. 

Katarina Nilsson

Projektledare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.