Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikolaj Wozniak

Ingenjör

Tel +46 10 516 62 07

E-post mikolaj.wozniak@ri.se

Ort Borås

Enhet Kraft, massa och tryck (105102)

ORCID 0000-0002-9144-5851

Mikolaj har arbetat på RISE på avdelningen Mätteknik sedan 2017. Hans expertis är metrologi inom området för kraft och tryck.

Projekt där Mikolaj deltar i inkluderar aktiviteter relaterade till uppgifterna för riksmätplatsen, som att upprätthålla och förbättra mätstandarder, utveckla mätmetoder, genomföra utbildning, tillhandahålla expertis, utföra kalibreringstjänster, analysera mätresultat och uppskatta mätosäkerhet.

Mikolaj är också aktiv i flera forskningsprojekt, både internationella och nationella. Dessa projekt fokuserar på frågor relaterade till icke-statiska mätningar av kraft och tryck.